Teadmistepõhise ehituse tippkeskus

 

                                                                                        

Teadmistepõhise ehituse tippkeskus

Tippkeskuse nimi inglise keeles: Zero energy and resource efficient smart buildings and districts
Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
Tippkeskuse juht: Jarek Kurnitski
Partnerid: Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool
Abikõlblik summa: 4 361 342,11 eurot
Toetus: 4 143 275 eurot

Teaduse tippkeskust rahastatakse EL regionaalarengu fondist läbi SA Archimedes.

EMÜ eelarve:

Abikõlblik summa: 544822,00 eurot

Toetus: 517580,90 eurot

Omafinantseering: 27241,10 eurot

Tippkeskuses osalevad uurimisrühmad:

EMÜ looduslike ehitusmaterjalide uurimisrühm, uurimisrühma juht nooremteadur Martti-Jaan Miljan

EMÜ hajaenergeetika uurimisrühm, uurimisrühma juht prof Andres Annuk

Lisainfo SIIT