Hea akadeemiline tava

 

Hea akadeemiline tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis

Lisa 1. Akadeemilise eetika komisjoni moodustamine, tegevuse korraldus ja põhimõtted ning kahtluste ja kaebuste menetlemise kord

Lisa 2. Hea akadeemilise tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine

 

 

 

 

Instituutide volitatud töötajad hea teadustava põhimõtete rakendamise küsimustes:
 

metsanduse ja inseneeria instituudi vanemlektor Märt Reinvee (MI direktori korraldus 1-9.MI/6)

põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Karin Kauer (PK direktori korraldus 1-9.PK/14) ja vanemlektor Leo Luks (MS direktori korraldus 1-9.MS/10)

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi  nooremprofessor Katrin Kaldre (VL direktori korraldus 1-9.VL/1)

 

Eesti Maaülikooli akadeemilise eetika komisjon

Komisjoni esimees
Eve Veromann, professor

 

Komisjoni liikmed
Tarmo Niine, lektor
Kalev Jõgiste, vanemteadur
Kaarel Soots, lektor
Andres Soosaar, Tartu Ülikooli  bio- ja siirdemeditsiini instituudi külalisdotsent, meditsiiniteaduste valdkonna teaduseetika nõustaja

 

Komisjoni asendusliikmed
Elisabeth Dorbek-Kolin, doktorant, assistent
Külli Hovi, lektor
Evelin Jürgenson, dotsent
Tanel Kaart, professor
Katrin Kaldre, nooremprofessor
Mait Kriipsalu, professor
Lauri Laanisto, vanemteadur
Katrin Lemsalu, lektor
Helis Luik-Lindsaar, lektor, teadur
Leo Luks, dotsent
Sandra Metslaid, teadur
Maire Nurmet, dotsent
Erwan Rauwel, professor
Protima Rauwel, professor
Märt Reinvee, spetsialist
Alo Tänavots, lektor