Projekt SEARMET

Maaülikool koordineerib programmi Horisont2020 projekti SEARMET (Scientific Excellence in Animal Reproductive Medicine and Embryo Technology).

Projekt SEARMET, mille taotluse koostas BIA OÜ Eesti Maaülikooli tellimusel, sai positiivse otsuse H2020 Twinning meetmest.

Projekti SEARMET eesmärgiks on tugevdada EMÜ koostööd kahe olulise välismaise teadusasutusega, Sheffieldi Ülikooli ja Kopenhaageni Ülikooliga, et parandada kohalike ülikoolide uuringute ja innovatsioonivõimekust loomade sigimismeditsiini ja embrüotehnoloogia vallas. Projekti neljas partner on Tartu Ülikool.

Projekti lõpuks on EMÜ suurendanud oma töötajate teadmisi ja ekspertiisi, laiendanud potentsiaalsete teaduspartnerite ringi ja kasvatanud organisatsiooni üleüldist võimekust, et saada valdkonna juhtivaks eksperdiks.

 

Projekti vastutav täitja on Ülle Jaakma (VLBS).

Projekti tehniline koordinaator on Monika Nõmm, tel 556 076 34,
e-mail searmet@emu.ee.

Lisainfo SEARMET projekti kodulehelt.