Ehitusteadus

Ehitusmaterjalide katsetamine

Ehituskonstruktsioonide ja ehituskonstruktsioonielementide katsetamine laborites ja objektidel

Jääkpingete määramine pinnetes ja detailides

Hoonete ja põllumajandusehitiste mahulis-plaanilised ja konstruktiivsed lahendused

Elamute tüpoloogia, plaanilised ja konstruktiivsed lahendused

Looduslike ehitusmaterjalide uurimine ja kasutamine ehituses

Piirdekonstruktsioonide ja materjalide ehitusfüüsikalised uuringud, ruumide sisekliima mõõtmised, nõustamine

Ehitiste aluspinnaste ja vundamendikonstruktsioonide hindamine ja projekteerimine

Ehitiste tehnilise seisukorra hindamine, auditid ja renoveerimisettepanekud

 

 

 

EHITUSMATERJALIDE KATSETAMINE

 

Märksõnad: puit, teras, betoon, kiudbetoon, klaasplast.

 

- Materjalide füüsikalis-mehaanilised omadused: tõmbe-, surve-, painde-, väändetugevus jm.

- Betooni ja kiudbetooni kahanemine.

- Kiudbetooni tugevus- ja jäikusomadused.

- Klaasplastarmatuuriga betooni omadused.

 

Vello Pallav

Tel 731 3184

E-post vello.pallav@emu.ee

 

Alexander Ryabchikov

Tel 731 3173

E-post alexander.ryabchikov@emu.ee

http://mi.emu.ee

 

 

 

EHITUSKONSTRUKTSIOONIDE JA EHITUSKONSTRUKTSIOONIELEMENTIDE KATSETAMINE LABORIS JA OBJEKTIDEL

 

Märksõnad: kandevõime, deformatsioonid, uute ja olemasolevate konstruktsioonide katsetamine.

 

- Raudbetoonist talad, paneelid, postid, õõnespaneelid.

- Puidust talad, postid, sõrestikud.

- Terasest talad, postid.

- Komposiitmaterjalidest paneelid, sõrestikud, postid.

 

Martti-Jaan Miljan

Tel 731 3179

E-post martti-jaan.miljan@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

http://mi.emu.ee

 

 

JÄÄKPINGETE MÄÄRAMINE PINNETES JA DETAILIDES

 

Märksõnad: ehitus ja masinaehitus, jääkpinged, pinne.

 

- Jääkpinged galvaanilistes, pulber-, plasma-,  PVD-, CVD- jt pinnetes.

- Jääkpinged detailide pinnakihis kõveruse mõõtmise ja augumeetodil.

 

Alexander Ryabchikov

Tel 731 3173

E-post alexander.ryabchikov@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

http://mi.emu.ee

 

 

HOONETE JA PÕLLUMAJANDUSEHITISTE MAHULIS-PLAANILISED JA KONSTRUKTIIVSED LAHENDUSED

 

Märksõnad: põllumajandus- ja tootmishooned.

 

- Põllumajandushoonete ja -rajatiste planeeringud lähtuvalt kavandatavast tehnoloogiast, arvestades tüpoloogiat.

- Konstruktiivse lahenduse väljatöötamine koos tugevus- ja stabiilsusarvutustega uutele ja renoveeritavatele ehitistele.

 

 

Tõnis Teppand           

Tel 731 3181

E-post tonis.teppand@emu.ee          

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

http://mi.emu.ee                                                           

 

 

ELAMUTE TÜPOLOOGIA, PLAANILISED JA KONSTRUKTIIVSED LAHENDUSED

 

Märksõna: hoonete projekteerimine.

 

- Arhitektuursed ja konstruktiivsed lahendused.

- Detailplaneeringute koostamine, energiamärgise arvutused.

 

Tõnis Teppand           

Tel 731 3181 

E-post tonis.teppand@emu.ee          

 

Kadri Leiten

Tel 731 3180

E-post kadri.leiten@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

 

LOODUSLIKE EHITUSMATERJALIDE UURIMINE JA KASUTAMINE EHITUSES

 

Märksõnad: looduslikud ehitusmaterjalid (puit, savi, lubi, põhk, pilliroog, kanep, lina, saepuru), materjalide niiskus-soojustehnilised omadused ja käitumine.

 

- Konsultatsioonid looduslike ehitusmaterjalide üldiste omaduste ja kasutamise kohta (sh täisnaturaalsed viimistlusmaterjalid).

- Looduslike ehitusmaterjalide füüsikalis-mehaaniliste omaduste määramine.

- Looduslike ehitusmaterjalide omadused statsionaarses ja mittestatsionaarses olukorras.

 

Kadri Leiten

Tel 731 3180                                                            

E-post kadri.leiten@emu.ee

 

Martti-Jaan Miljan

Tel 731 3179

E-post martti-jaan.miljan@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

 

PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE JA MATERJALIDE EHITUSFÜÜSIKALISED UURINGUD, RUUMIDE SISEKLIIMA MÕÕTMISED, NÕUSTAMINE

 

Märksõnad: ehitusfüüsika, piirdekonstruktsioonid, ehitusmaterjalid, eluruumide sisekliima.

 

- Piirdekonstruktsioonide soojus- ja niiskustehniline seisukord: soojusjuhtivus, külmasildade ja õhulekkekohtade avastamine (termografeerimine ja blower door katsed).

- Materjalide soojuserijuhtivus jm ehitusfüüsikalised omadused.

- Sisekliima (temperatuur, õhu suhtelise niiskuse ja CO2 sisaldus, õhu liikumine). 

 

Kadri Leiten

Tel 731 3180

E-post kadri.leiten@emu.ee

 

Martti-Jaan Miljan

Tel 731 3179

E-post martti-jaan.miljan@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

http://mi.emu.ee

 

                                                                      

EHITISTE ALUSPINNASTE JA VUNDAMENDIKONSTRUKTSIOONIDE HINDAMINE JA PROJEKTEERIMINE

 

Märksõnad: vundamendid, vajumid, projekteerimine.

 

- Aluspinnase kandevõime kontroll, vundamentide ja tugimüüride vajumid, vajumite dünaamika monitooring, kandevõime ja püsivus.

- Geoloogilistele ja hüdrogeoloogilistele tingimustele sobivate vundamentide ja aluste projekteerimine.

 

Villu Leppik

Tel 731 3178

E-post villu.leppik@emu.ee

 

Vello Pallav

Tel 731 3184

E-post vello.pallav@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool

http://mi.emu.ee

 

 

EHITISTE TEHNILISE SEISUKORRA HINDAMINE, AUDITID JA RENOVEERIMISETTEPANEKUD

 

Märksõnad: termograafia, vastupanu mikropuurimine, heli levimiskiiruse mõõtmine, õhu ja materjalide niiskuse sisalduse mõõtmine, hoone seisukorra ekspertiis.

 

- Hoonete ja konstruktsioonide ehitustehnilise seisukorra hindamine.

- Ehituskonstruktsioonide füüsikalis-mehaaniliste omaduste hindamine mittepurustavate meetoditega.

- Muinsuskaitseliste ehitiste eritingimuste konsultatsioonid.

 

Marko Teder

Tel 731 3181

E-post marko.teder@emu.ee

 

Kaarel Sahk

Tel 731 3076

E-post kaarel.sahk@emu.ee

Maaehituse ja veemajanduse õppetool