Loomakasvatus

Geneetilised analüüsid
Söötade keemiline analüüs, söödaväärtuse määramine, piimaveiste söötmisalane nõuanne ja koolitus
Kalaliikide ja liikidevaheliste hübriidide määramine molekulaargeneetiliste meetoditega

 

Vt ka Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi pakutavad teenused.

 


GENEETILISED ANALÜÜSID


Kasutusvaldkond: loomakasvatus


EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi geneetikalaboris genotüpiseeritakse loomi geneetiliste markerite (veregrupid ja DNA mikrosatelliidid) abil nende identifitseerimiseks, vanemate ja sugupuu õigsuse kontrollimiseks. Põlvnemisandmete õigsuse kontrollimine on vajalik tõuloomade, sperma ja embrüote ostul-müügil, mitmikute identsuse tõestamisel ja isasloomadele järglaste põhjal antava hinnangu täpsustamiseks. Geneetilisi defekte kandvate suguloomade tuvastamine DNA analüüsidega võimaldab aretajatel paaride valikuga vältida retsessiivsete homosügootsete isendite saamist.


Kasutades geneetilisi analüüse, saab:

· identifitseerida loomi veregruppide (veised) ja DNA (veised, hobused, koerad) polümorfismi abil,
· kontrollida loomade põlvnemisandmete õigsust (vanemad, sugupuu),
· selgitada loomade õigeid vanemaid,
· selgitada pärilike geneetiliste defektidega isendeid (DNA analüüsid),

Veregruppe määratakse verest, DNA analüüsideks kasutatakse uurimismaterjalina verd, spermat ja karvu.

Haldja Viinalass
professor
Tel/faks 742 2344
E-post: haldja.viinalass@emu.ee
genlab@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kreutzwaldi 46
51006 Tartu

 SÖÖTADE KEEMILINE ANALÜÜS, SÖÖDAVÄÄRTUSE MÄÄRAMINE, PIIMAVEISTE SÖÖTMISALANE NÕUANNE JA KOOLITUSKasutusvaldkond: loomakasvatus, piimakarjakasvatus


Loomakasvatuskonsulentide, piimatootmisüksuste juhtide ja töötajate nõustamine ja koolitamine eesmärgiga suurendada lehmade produktiivsust ja parandada piima kvaliteeti ning suurendada tootmisettevõtte kasumlikkust ja konkurentsivõimet.


Nõustamise valdkonnad:

· söötade keemiline analüüs ja toiteväärtus,
· piimaveiste ratsioonide koostamine,
· söötmisalane nõuanne.


Nõustamine ja koolitus toimub õppepäevadel ja konsultatsioonidena EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonnas Tartus, Kreutzwaldi 46.
 

Meelis Ots
dotsent, vanemteadur
Tel 731 3474
E-post: meelis.ots@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kreutzwaldi 62
51014 Tartu

KALALIIKIDE JA LIIKIDEVAHELISTE HÜBRIIDIDE MÄÄRAMINE MOLEKULAARGENEETILISTE MEETODITEGA


Kasutusvaldkond: kalandus ja kalakasvatus


Mõned Eesti kalad on välimuse järgi raskesti eristatavad. Samuti esineb Eesti vetes kalaliikide vahelisi hübriide, mis pealiskaudsel vaatlusel ei ole kindlalt eristatavad, kuid tekitavad kalameestes kahtlusi – mis kalaga on tegemist? Näiteks omavahel raskesti eristatava lõhe ja meriforelli ristumisel tekkinud järglased (hübriidid) esinevad meil küllalt sageli. Kalakasvatuse osakonnas on kasutusel mitu geneetilist meetodit (valkude ja DNA ehituse määramised), millega saab kalaliike ja nendevahelisi hübriide eristada, samuti määrata, milline kalaliik on olnud hübriidi emaks, milline isaks. Kalade vanust ei saa välisvaatlusel üldse kindlaks teha. Seevastu soomustelt on võimalik välja lugeda kala vanus ja tihti ka päritolu loodusest või kalakasvandusest.

Saates VL kalakasvatuse osakonda külmutatud või piirituses (viinas) fikseeritud väikese tüki kala lihast ning soomused koos foto või kala täpse kirjeldusega võib saada vastuse küsimusele kahtlase kala liigi ja päritolu kohta.


Tulemused peaksid huvi pakkuma kalastajatele, sh rekordeid fikseerivatele kalasportlastele, kalandusametkondadele.Riho Gross
professor
Tel 731 3489
E-post: riho.gross@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kreutzwaldi 46
51006 Tartu