Siseveekogude ressursid

SISEVEEKOGUDE KAITSE JA MAJANDAMINE


Märksõnad: keskkonnaministeerium, keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused, looduskaitseasutused, kalakasvatajad, kalandusasutused, veekogudega tegelevad arendajad.

Ekspertiisid ja koolitused


- Veekogudeökoloogilise ja keskkonnaseisundi hinnangud.
- Järvedede tervendamine.
- Vooluveekogude tervendamine.
- Veekogude kaitsekorralduskavade koostamine ja ekspertiis.
- Veekogude funktsioneerimishäirete analüüs.
- Veekogude ökotoksikoloogia.
- Siseveekogude kalavarude hindamine ja ettepanekud optimaalseks majandamiseks.
- Siseveekogude seisundi hindamine.
- Veekogude bioloogiliste ressursside hindamine ja ettepanekud kasutamiseks.


Kalle Olli
Tel 505 6239
E-post kalle.olli@emu.ee
Limnoloogiakeskus
http://pk.emu.ee