Toiduteadused ja toiduainete biotehnoloogia


TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA

 

Märksõnad: toiduainete töötlemine ja tehnoloogia.

 

Labori- ja konsultatsiooniteenused

 

• Uuringud tehnoloogiliste võtete ja režiimide mõjust piima- ja lihatoodete, pagari- ja kondiitritoodete ning jookide koostisele.

• Tootearenduskatsed toiduainete tehnoloogia laborites.

• Teadus- ja rakendusuuringud.

• Toiduainete keemiline, mikrobioloogiline, organoleptiline ja struktuurianalüüs jms.

 

Täienduskoolitus spetsialistidele, praktikumid ning õppepäevad kooliõpilastele ja teistele huvilistele

 

• Liha- ja lihasaaduste tehnoloogia.

• Piima- ja piimasaaduste tehnoloogia.

• Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia

• Liha- ja piimatöötlemisseadmed.

• Toiduainete mikrobioloogia.

• Toiduainete pakendamine.

• Toiduainete sensoorne hindamine.

 

Ivi Jõudu

Tel 731 3348

E-post ivi.joudu@emu.ee

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool

http://vl.emu.ee/et/struktuur/toiduainete-tehnoloogia-osakond

 

 

TOIDUHÜGIEEN JA OHUTUS

 

- Toiduainete analüüs erinevatel kromatograafilistel (LC-Q-TOF-MS, LC-MS/MS) ja spektrofotomeetrilistel/fluorimeetrilistel meetoditel.

- Toiduhügieeni ja toiduohutuse alased ekspertarvamused ning riskihinnangud.

- Toidu mikrobioloogilise ohutuse, toidutoksikoloogia ja toidu tootmishügieeni alased konsultatsiooniteenused.

Toidu mikrobioloogilise ja keemilise ohutusega seonduvate juhend- ja õppematerjalide väljatöötamine.

 

Täienduskoolitus

- Toiduhügieen ja -ohutus, algaste.

- Toiduhügieen ja -ohutus keskaste.

- Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõtetes/eraelamus toidu valmistamisel.

- Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus.

- Tootmiskeskkonnast proovide võtmise põhimõtted ja meetodid.

- Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine.

- Eeltingimusprogrammid ning toiduohutuse tagamise süsteemid.

- Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus.

- Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis.

- Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele.

- Lihahügieen ja -inspektsioon.

- Liha ja lihatoodete ohutus ning tootmishügieen.

- Kala ja kalatoodete ohutus ning tootmishügieen.

- Toidu säiltamisnõuete ja säilimisaegade määramine.

- Toidu keemilised ohud.

- Toidupatogeenid.

- Listeria monocytogenes toidupatogeenina.

 

Mati Roasto

Tel 731 3433

E-post mati.roasto@emu.ee

Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetool

http://vl.emu.ee

 

Täiendav info veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kodulehel.