Tippkeskus EcolChange

Teaduse tippkeskus EcolChange – Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes on loodud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös. Tippkeskuse teaduseesmärk ulatub globaalmuutuste ökoloogia uurimisvaldkonnas molekuli tasandist kuni bioomi tasandini.

Tippkeskuses osaleb viis teadusrühma ja üks individuaalteadlane. Tippkeskust juhib professor Ülo Niinemets, juhtivaks asutuseks on Eesti Maaülikool.

Tippkeskuse tegevusperiood on 7 aastat, 1.03.2016 – 1.03.2023. Tööks on ette nähtud 4 436 585,27 eurot, millest 4 214756 eurot (95%) tuleb toetusena Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Tippkeskus EcolChange on üks üheksast teaduse tippkeskusest Eestis.

Tippkeskuste toetamise üldine eesmärk on Eesti teadus- ja arendusasutuste rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse toetamine ja jätkusuutlikkuse tagamine ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.

 


 

Kontakt: tiia.kurvits@emu.ee, tel: 5590 8819