Eesti Maaülikooli teave seoses Ukrainas toimuva sõjategevusega

Eesti Maaülikooli senat mõistab karmilt hukka 24. veebruaril 2022. a alustatud Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Seoses sellega otsustab senat piirata Venemaa Föderatsioonist ja Valgevenest pärit üliõpilaste ja akadeemiliste töötajate Eesti Maaülikooli õppima või tööle asumist. Senati otsus on täismahus leitav SIIN

  • Ülikool võtab kohustuse näidata üles solidaarsust ja toetada Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses üliõpilasi ja teadustöötajaid.
  • Ülikool loob sihtstipendiumid, et võtta inglise õppekeelega õppekavadele õppima Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses kodanikke, kelle akadeemiline lävend võimaldab ülikoolis õpinguid alustada või jätkata Ukrainas katkenud õpinguid.
  • Õppekaval „Veterinaarmeditsiin“ varasema õpi- ja töökogemuse põhjal immatrikuleerimisega alates teisest õppeaastast luuakse kaks sihtstipendiumit.
  • Õppekavadel „Metsanduslik kavandamine ja analüüs“, „Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes“, „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine“ ja „Maastikuarhitektuur“ alates vastuvõtust luuakse igal õppekaval kaks sihtstipendiumit.
  • Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses üliõpilaskandidaadid on vabastatud dokumentide menetlustasust.
  • Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses ja ülikooli ühiselamus elavad akadeemilised töötajad, sh doktorandid on vabastatud ühiselamu üüri ettemaksust.
  • Ukrainast pärit sõjapõgeniku staatuses üliõpilased, kes asuvad ülikooli õppima sihtstipendiumiga õppekohal, on vabastatud ühiselamu üüri maksmisest õpingute nominaalkestuse ajal.

 

Üleriiklik informatsioon üldisest korraldusest kriis.ee

Ukrainast saabunud laps ja noor Eestis www.hm.ee/et/ukrainast-saabunud-laps-ja-noor-eestis 

 

SA EMÜ Joosep Tootsi Fond, arveldusarved EE637700771000812666 (LHV) ja EE321010220063859013 (SEB), märksõna „Ukraina“.

Fondi tehtud annetused on tulumaksusoodustusega, st eraisik saab annetuse deklareerida oma tuludeklaratsioonis; juriidilisele isikule on annetus maksuvaba. Annetused lähevad konkreetselt meie ülikooli tulevate üliõpilaste ja töötajate toetamiseks.

 

  • Kõik küsimused ja pöördumised Ukraina ja maaülikooli teemal ukraina@emu.ee , telefon 731 3200.
  • Kõik Ukraina üliõpilasi puudutav info sisseastumise, õppimise ja õpingute jätkamise osas Eesti Maaülikoolis vaike.reisner@emu.ee, telefon 731 3890.
  • Info 2022/2023. õppeaasta sisseastumise ja inglise õppekeelega õppekavade kohta on leitav SIIN.