Vilistlaskogu

Enam kui kuuekümne aasta jooksul on EPA / EMÜ lõpetanud üle 27 000 üliõpilase.

Eesti Maaülikooli vilistlaskogu ametlik asutamine leidis aset 21. septembril 2001. 

Vilistlaskogu eesmärgiks on:

  • EMÜ/EPA vilistlaste ühendamine ning vilistlastevaheliste kontaktide tihendamine
  • Vastastikuse koostöö arendamine EMÜga kõrghariduse, täiendkoolituse ja teadusuuringute vallas
  • Osalemine loodusressursse ja maamajandust puudutavate õppe-ja teadustöö strateegiate kujundamisel
  • EMÜ tegevuse nõustamine
  • EMÜ tegevust ja arenguid puudutava info vahendamine vilistlaskonnale ja laiemale üldsusele

 

Vilistlaskogu liikmeks astumiseks tuleb vilistlasel esitada juhatusele avaldus.

EMÜ Vilistlaskogu aastamaks on 7 eurot (pensionäridele 2 eurot) ning seda saab tasuda EMÜ vilistlaskogu pangaarvele nr EE931010220021139018 (SEB).

 

 

Vilistlaskoguga liitumise avaldus

Vilistlaskogu liikmete nimekiri seisuga veebruar 2020