Ave Sadam

Ükski tööpäev pole üksluine

2001. aastal lõpetasin Eesti Põllumajandusülikoolis metsanduse eriala ja sain bakalaureusekraadi. Seejärel suundusin õppima Rootsi magistriõppesse projekti «Säästev metsandus ümber Balti mere» raames. Panin ka töösoovi kuulutuse CV-online´i. Peale Rootsist naasmist 2004 aasta jaanuaris juhtus aga nii, et ühel hommikul helises mul telefon ja teisel pool rääkis Pärnumaa keskkonnateenistuse juhataja, kes kutsus mu tööle.

Pikalt mõtlemata asusingi 2004. aasta 2. veebruarist Pärnumaa keskkonnateenistuse metsanduse spetsialisti ametikohale. Töötaksin sellel ametikohal tänaseni, aga süsteemi struktuurimuudatuste tõttu olen 2008. aasta 1. detsembrist piirkondliku metsanduse spetsialisti ametikohal, kus tööülesanded on siiski samad. Ju siis olen juhataja silmis oma ülesannetega hästi toime tulnud!

Põhilised ülesanded on mul metsateatiste menetlemine vastavalt seadusandlusele, raadamise (raie, mida tehakse puudest vabanemiseks, võimaldamaks maa kasutamist mingil muul otstarbel kui metsa kasvatamiseks) korralduste ettevalmistamine vastavalt dokumentide olemasolule (detailplaneeringud, elektriliini hoolduskavad, kaevandamise load jne.).  Tegelenud olen veel kinnisasja omandamiseks tõendite väljastamisega notaritele. Põhilise osa minu tööst nõuab kodanike nõustamine metsanduse küsimustes ja sealt tulenevate jooksvate küsimuste lahendamine.

Võin öelda, et Eesti Põllumajandusülikoolist (praegusest maaülikoolist) olen saanud piisavalt palju häid ja praktilisi teadmisi selleks, et oma erialal hästi toime tulla.

Palju on muidugi ka sellist, mida omandad töö tegemise käigus, aga baasteadmised olen saanud just ülikoolist.

Ja sellel erialal töötamine pakub iga päev uusi ja uusi teemasid, millega tegeleda. Ei saa kurta rutiinse töö üle, sest ükski päev ei möödu üksluiselt. Hommikul ei oska kunagi ette kujutada, kuidas tööpäev lõpeb.

Antud eriala loob kindlasti palju häid tingimusi erinevatele ametikohtadele kandideerimiseks nii riigi- kui ka eraettevõtetes. Võin öelda, et metsanduse eriala lõpetamine on andnud kaasa julguse tööturul ennast kindlana tunda. Loodan, et löön selle haridusega elus läbi!


Ave Sadam,

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni piirkondliku metsanduse spetsialist