Pirkko Kadastik

Rohkem kui ainult haridus

Alustasin õpinguid Eesti Põllumajandusülikoolis raamatupidamise ja rahanduse erialal 1999. aastal. Töötasin sel ajal täiskohaga ja otsustasin õppida kaugõppes, tasudes oma õpingute eest ise. Õppima asusin sõbranna õhutusel ja olen talle selle eest väga tänulik. Bakalaureusekraad omandatud, otsustasin jätkata ka magistriõpinguid. Nüüdseks on mul käes majandusarvestuse- ja finantsjuhtimise magistridiplom.

Koolis käisime üks kord kuus reedest pühapäevani ja kaks korda aastas toimusid nädalased sessid. Selline õppekorraldus sobis mulle väga hästi ja andis võimaluse jätkata töötamist. Esialgu õppisime palju baasaineid. Kolmandal õppeaastal pandi suuremat rõhku erialaainetele. Kuna olin kaugõppes, tuli kõige vajaliku omandamiseks kodus palju õppida ja materjale läbi töötada. Meil kujunes välja väga ühtehoidev ja tore sõpruskond, kellega nii mõnigi kord kokku saime, et üheskoos õppida, grupitöid teha ja toredalt aega veeta.

Tagantjärele võin öelda, et kaugõppes õppimine ei anna kindlasti nii palju praktilist kogemust kui just teadmisi ja oskusi luua loogilisi seoseid. Kaugõppevormi valides on väga hea, kui juba töötatakse valitud erialal või on eelnevalt kokkupuude sellega. Mina valitud erialal esialgu ei töötanud ja see sundis mind veelgi laiemalt õpitavat uurima.

Mida on andnud mulle õppimine Eesti Põllumajandusülikoolis? Võin kindlalt väita, et ülikoolis õppimine muutis mu elu. Ülikool andis mulle lisaks heale haridusele ka sõbrad kogu eluks. Julgustaksin kõiki, kes veel kahtlevad, et ka mitu aastat pärast gümnaasiumi lõpetamist on hea võtta ette kõrghariduse omandamine.

Praegu olen oma kahe pisikese põnniga kodune. Enne seda olin ametis haridus- ja teadusministeeriumis tõukefondide finantseksperdi ametikohal. Minu ülesandeks oli kõik haridusvaldkonna Euroopa Liidu tõukefondide vahenditega seonduv – eelarve planeerimine ja jälgimine, erinevate haridusvaldkondade vahel vahendite jaotamine, rakendusüksuste nõustamine jne. Tööks vajalikud algteadmised sain ülikoolist, aga väga palju on olnud tarvis ka juurde õppida.

Pirkko Kadastik,
haridus- ja teadusministeeriumi tõukefondide osakonna rakendustalituse peaekspert