Hea akadeemiline tava

 

Hea akadeemiline tava on selliste põhimõtete ja tegutsemisviiside kogum, millest juhindudes saavad Eesti Maaülikool ja tema liikmeskond tagada eesmärgipärase ja läbipaistva toimimise, püüeldes humanistliku traditsiooni hoidja ja kandjana universaalse teadmise poole.

Hea akadeemiline tava kirjeldab, millist käitumist oodatakse ülikooli liikmeskonnalt ja milline on ülikooli vastutus hea akadeemilise tava tagamisel.

Hea akadeemilise tava aluseks on hea käitumiseetika, hea suhtlemine ja suhtumine, avatud koostöö ülikooli sees ja ühiskonnaga ning akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine. Hea töö- ja õpikeskkond, sõbralik sisekliima, lugupidav suhtumine, töötajate ja üliõpilaste tunnustamine, kogemuste vahetus, avatud kommunikatsioon ning hea mainekujundus tagab turvatunde nii üliõpilastele kui töötajatele.

 

 

Hea akadeemiline tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine Eesti Maaülikoolis

Lisa 1. Akadeemilise eetika komisjoni moodustamine, tegevuse korraldus ja põhimõtted ning kahtluste ja kaebuste menetlemise kord

Lisa 2. Hea akadeemilise tava ja akadeemilise eetika põhimõtete rakendamine