Soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava

Eesti Maaülikooli soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava määratleb soolise ebavõrdsuse vähendamise tegevused. Tegevuskava eesmärk on toetada ülikooli põhiväärtuste rakendumist ja tagada töötajatele võrdsete võimalustega töökeskkond. Soolise võrdõiguslikkuse edendamisse panustab iga ülikooli töötaja, järgides oma tööülesannete täitmisel soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava põhimõtteid.

 

Eesti Maaülikooli soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava