Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks:

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
 
Taimebioloogia teadur 1,00 alates 24.07.2019
Elurikkuse- ja keskkonnaplaneerimise professor 0,50  alates 01.09.2019
Aianduse dotsent 1,00 alates 01.09.2019
Rakendusentomoloogia dotsent 1,00 alates 01.09.2019 
Rakendusentomoloogia dotsent 0,50 alates 01.09.2019 
Taimekasvatuse ja taimebioloogia dotsent 0,50 alates 01.09.2019
Hüdrobioloogia juhtivteadur 1,00 alates 01.09.2019
Ihtüoloogia vanemteadur 1,00 alates 01.09.2019
Hüdrobioloogia vanemteadur 0,50 alates 01.09.2019
Lindude looduskaitsebioloogia vanemteadur 1,00 alates 01.09.2019
Taimekasvatuse ja taimebioloogia teadur 0,50 alates 01.09.2019
Hüdrobioloogia teadur 1,00 alates 01.09.2019
Aianduse assistent 1,00 alates 01.09.2019
 
Metsandus- ja maaehitusinstituut

Metsapatoloogia professor 1,00 alates 01.09.2019
Metsaökoloogia professor 0,50 alates 01.09.2019
Geodeesia dotsent 1,00 alates 01.09.2019
 
Tehnikainstituut
 
Majandus- ja sotsiaalinstituut
 
 
 
Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 2. aprillil 2019. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)
1) avaldus rektori nimele;
2) elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
3) haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
4) muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel;
Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, tuleb see koostada EMÜ veebilehel oleva vormi põhjal.
Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles.
Professori ametikohale kandideerides palume esitada  kandideerimisdokumendid lisaks inglise keeles. Erandina võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust.
Dotsendi ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks kandideerimisel.
Nii lektori kui teaduri ametikohale kandideerides tuleb arvestada nõudega, et alates 1. jaanuarist 2020 on nendel ametikohtadel töötavatel isikutel nõutav doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Ametikoha täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on loetav ametikohale klõpsates.
 
Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063.
 

Konkursi aluseks olevad dokumendid:

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)

Eesti Maaülikooli loomakliinik kuulutab välja konkursi

nooremloomaarsti ametikohale üheaastase diplomijärgse täiendõppeprogrammi läbimiseks

Töö kirjeldus

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi loomakliinik võtab tööle nooremloomaarsti (produktiivloomad) kelle tööülesanded on:
- patsientide vastuvõtt ja väljasõitudel osalemine
- produktiivloomade haiguste diagnoosimine ja ravimine, haiguste profülaktika

- osalemine õhtuses telefonivalves graafiku alusel

- valmisolek töötada 24/7
- veterinaarmeditsiini üliõpilaste diplomieelse ja –järgse õppetöö läbiviimine
- osalemine veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli teadus- ja arendustegevuses

Nõudmised kandidaadile

- erialane kõrgharidus
- iseseisvus tööülesannete täitmisel
- hea eesti ja inglise keele oskus
- hea arvutiga töötamise oskus (MS Office)
- hea pingetaluvus ning koostöö- ja suhtlemisoskus
- kohusetundlikkus

EMÜ loomakliinik pakub

- huvitavat ja mitmekülgset tööd
- kaasaegset töökeskkonda 
- erialast täiendkoolitust 
- toredaid kolleege​

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile: hertta.pirkkalainen@emu.ee  hiljemalt 30. aprilliks 2019. Väljavalitud kandidaadid kutsutakse vestlustele mai teisel nädalal. Otsusest teatatakse mai kolmandal nädalal. Tööle asumise aeg 01.07.2019.

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi Euroopa teadusruumi rahastamismeetme ERA-Chair toel loodud Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamise tehnoloogiate / Food (By-) Products Valorisation Technologies üksuse akadeemiliste ametikohtade täitmiseks 1,00 töökoormusega alates 01.06.2019 kuni 30.06.2023.

 

Jätkusuutliku toiduainete tootmise vanemteadur

Toidukeemia vanemteadur

Toiduteaduse vanemteadur

Jätkusuutliku toiduainete tootmise teadur

Toidukeemia teadur

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia teadur 

 

Ametikohale klõpsates leiate ametikoha kirjelduse inglise keeles.

 

Struktuuriüksus ühendab maaülikoolis kõiki toiduteadusega seotud teemasid eesmärgiga täielikult väärindada taimne ja loomne tooraine.

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 1. aprilliks 2019. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
  • CV (curriculum vitae), s.h. 
    • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Thomson Reuters Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
    • informatsioon töötamise kogemusest akadeemilises ja toidutööstuse valdkonnas;
    • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee inglise keeles.

Täpsem teave kandideerimisdokumentide ja ametikohtade nõuete kohta on saadaval EMÜ veebilehel http://www.emu.ee/toopakkumised

Lisainfo:

Ivi Jõudu, ivi.joudu@emu.ee

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent

 

Piia Pääso, piia.paaso@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskuse juhataja