Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist õppejõududele suunatud e-õppealase täienduskoolituse läbiviimiseks

Täienduskoolituse läbiviimise põhieesmärgiks on võimaldada õppejõududel arendada oma teadmisi ja oskusi kaasaegsetest e-õppe vahenditest.

Täienduskoolituse soovituslikud teemad:

 • Tehnoloogilised vahendid tagasiside pärimiseks auditoorses õppetöös (rakendus Zeetings või selle sarnane);
 • Google pilvetehnoloogia võimalused (Google Drive, Google Calendar, Google Keep);
 • Kursusele kvaliteetse e-toe loomine Moodle’i keskkonnas;
 • Turvalisus internetis.

Koolitusel osalenu:

 • Omab ülevaadet tehnoloogilistest vahenditest, mille abil pärida auditoorse õppetöö läbiviimisel tagasisidet ja on valmis neid vahendeid rakendama õppetöö läbiviimisel;
 • Omab ülevaadet pilvetehnoloogia võimalustest, mis toetavad õppetöö läbiviimist;
 • Tunneb põhimõtteid, mille põhjal luua kursusele kvaliteetne e-tugi Moodle’i keskkonnas;
 • Oskab e-õppe vahendeid turvaliselt kasutada.

Sihtgrupp:

Eesti Maaülikooli akadeemiline personal.

Koolituse sisu ja ülesehitus

Koolitus peab olema üles ehitatud loengutele, käed-külge meetodile ja aruteludele. Kõik koolitusel osalejad peavad saama võimaluse käsitletavate e-õpet toetavate tehnoloogiliste vahendite proovimiseks. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetuseks ning koolitajaga konsulteerimiseks. Koolituse lõppedes on võimalus individuaalseks nõustamiseks. Koolitajal on õigus teha pakkumises omapoolseid ettepanekuid koolituse teemade osas.

Õppematerjal

Õppematerjal peab sisaldama koolitusel kasutatavaid slaide ja muid materjale ning viiteid lisamaterjalidele. Koolitaja võib õppematerjalidele lisada vajalikke täiendavaid materjale. Õppematerjal tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalsel kujul.

Koolituse maht

Koolitusgrupi maksimaalne suurus on maksimaalselt 25 sihtgruppi kuuluvat isikut. Koolituse maht on 4-5 akadeemilist tundi. Koolitus viiakse läbi ühe päeva jooksul. Koolitaja võib teha ettepanekuid koolituse läbiviimise kuupäeva osas.

Toimumise koht ja aeg

Koolitus viiakse läbi 2018. a novembris või detsembris Tartus. Koolitusruumi olemasolu tagab Eesti Maaülikool ülikooli linnakus. Igal koolitusel osalejal on juurdepääs arvutile ja internetile.

Pakkumine peab sisaldama:

Teenuse kirjeldust, käsitlevate teemade tutvustust, koolituse kava, koolitaja kirjeldust ja teenuse hinda.

Nõuded teenuse osutajale:

 • E-õpet toetavate tehnoloogiliste vahendite tundmine;
 • Vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • Varasem kogemus õppejõudude koolitamisel.

Valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuete vastavuse järgi.

 1. Koolitaja varasem kogemus 60% (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral osutajale esitatud nõuetele);
 2. Teenuse maksumus.

Pakkumised edastatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ylar.allas@emu.ee

Pakkumiste esitamiste tähtaeg on 19. oktoober 2018.

Lisainfo: Ülar Allas, tel (+372) 731 3009, e-post ylar.allas@emu.ee