Rohelise ülikooli head tavad

Sündmuste korraldamine

Ülikooli tegevusse kuulub erinevate sündmuste korraldamine, millega kaasneb ressursside tarbimine ja keskkonnamõju. Allpool on toodud mõni näpunäide, mida lähtuvalt Eesti Maaülikooli rohelisest mõtteviisist võiks võimalusel arvestada. Korraldaja otsustab sõltuvalt võimalustest ja teotahtest, mida täpsemalt rakendada.  

 

Materjalid

 • Paberikasutus: eelista elektroonilist materjalide saatmist ja kogumist. Prindi kahepoolselt ja kasuta taaskasutatud paberit. 
 • Trükised: säästa loodust ja telli võimalusel keskkonnasäästlik trükis.
 • Meened: eelista kodumaiseid, taaskasutatud või biolagunevast materjalidest praktilisi meeneid (nt pastakad, kodumaine taimetee). Vaata üle meenete vajalikkus ja kogus. Väldi asjatut pakendamist.
 • Dekoreerimisel eelista eestimaist ja korduvkasutatavat materjali.
 • Taaskasuta materjalid peale üritust (nt kogu kokku plastikust nimesildid).
 • Jäätmed. Enneta tarbetut jäätmete teket, kogu jäätmed liigiti. Väga hea juhise ning siltide süsteemi on välja töötanud Tartu Loodusmaja (vaata täpsemalt siit). Lisaks on Maaülikoolis arendamisel ühine jäätmete liigiti kogumise süsteem.

Miks see hea on: nii materjalide väiksem kasutus kui taaskasutatud ning biolagunevad materjalid vähendavad prügilasse sattuvate jäätmete hulka. Väiksem paberikasutus säästab puid. Mida lähemal on materjalid toodetud, seda väiksem on nende transpordi keskkonnamõju ja seeläbi toetad ka kohalikku ettevõtlust. Materjalide mitmekordne kasutamine soodustab vähem tootmist, mis omakorda tähendabuute toorainete ja energia kokkuhoidu.

 

Toitlustus

 • Eelista kohalikku ja/või mahedat päritolu toitu ja jooke (nt Õiglase Kaubanduse tooted, lisainfo: siit).
 • Kasuta vähem pakendatud tooteid. Nt tükisuhkru asemel kasuta lahtist suhkrut, väikepakendis kohvikoore asemel kasuta suuremas pakendis värsket kohvikoort või piima. Eelista taaskasutatavaid või biolagunevaid pakendeid.
 • Pudelivee asemel paku kraanivett. (Eestis on kraanivee kvaliteet praktiliselt sama, mis pudeliveel. Rohkem infot pudelivee ja kraanivee erinevuste kohta siit).
 • Tarvita nõusid korduvkasutatavaid nõusid. Ühekordsete nõude asemel kasuta keraamilisi või biolagunevaid nõusid. Kui ühekordsete nõudeta kuidagi hakkama ei saa, väldi vahtplastist nõusid, mille keskkonnamõju on kõige suurem.
 • Toitlustust tellides küsi, mida ja kuidas pakutakse ning mida tehakse toidu ülejääkidega.
 • Ära viska üle jäänud toitu ära, vaid paki oma töötajatele kaasa.

Miks see hea on: kohaliku toidu transport on väiksema energiakulu ja emissiooniga, mahetoodete puhul on vähem kasutatud keskkonda reostavaid kemikaale, Õiglase Kaubanduse tooted tagavad paremad elutingimused tooraine kasvatajatele. Kohalikku toitu eelistades toetad Eesti talunikku. Mida vähem on toit pakendatud, seda vähem tekib ka jäätmeid, mis prügilatesse ladestatakse.

 

Sündmused väljaspool Eesti Maaülikooli hooneid

 • Jälgi, kas sündmusele on võimalik minna ühistranspordiga, jalgrattaga või jalgsi. Vajadusel organiseeri ühine transport bussiga.
 • Uuri, milline on majutusettevõtte keskkonnasäästlikkus. Eestis on pisut üle 20 majutusettevõtte, millel on Rohelise Võtme kvaliteedimärgis, mis tõendab, et ettevõtte täidab teatud keskkonnaga seotud kriteeriume. Rohkem infot Rohelise Võtme kohta siit.
 • Mõtle läbi ka eeltoodud punktid toitlustuse, materjalikasutuse jmt kohta.

Miks see hea on: vähendades osalejate autotransporti, paiskub õhku vähem heitgaase ning kulutatakse vähem fossiilkütuseid. Väiksem energia- ja veekasutus avaldavad ümbritsevale keskkonnale vähem negatiivset survet.

OLULINE: Rakendades erinevaid näpunäiteid, eksponeeri ning selgita neid osalejatele. Nii tõuseb ka nende keskkonnateadlikkus ning teatud aspekte, mis muidu võivad tunduda ebamugavad, võetakse paremini vastu.

Selgituste juurde on alati hea lisada EMÜ rohelise ülikooli logo, mille saab .jpg formaadis alla laadida siit:

eesti keeles

inglise keeles