Lae alla juhendid

Lae alla endale sobivad jäätmekäitlusjuhendid ning prindi välja, et neid kasutama hakata:

 

JÄÄTMETE SORTEERIMISJUHENDID (EST):

Segaolmejäätmed

Paber ja papp 

Biojäätmed

Segapakend

Neli ühes: segaolmejäätmed, paber ja papp, biojäätmed, segapakend – SOBIB

Neli ühes: segaolmejäätmed, paber ja papp, biojäätmed, segapakend – SOBIB / EI SOBI

Ohtlikud jäätmed, elektroonika, probleemtooted, suurjäätmed, ehitusjäätmed

Covid-19 jäätmed

WASTE SORTING GUIDES (ENG):

Mixed waste

Paper and cardboard

Biowaste

Mixed packaging

Four in one: mixed waste, paper and cardboard, biowaste, mixed packaging – SUITABLE

Four in one: mixed waste, paper and cardboard, biowaste, mixed packaging – SUITABLE / NOT SUITABLE

Hazardous waste, electronic waste, bulky waste, products of concern, construction waste

Covid-19 waste

PIKTOGRAMMID:

Segaolmejäätmed

Papp- ja paberpakend

Vanapaber

Biojäätmed

Plast- ja metallpakend, joogikartong

Panditaara

Klaaspakend

Patareid ja akud

 

 

PICTOGRAMS (ENG):

Mixed waste

Paper and cardboard

Paper, cardboard and scrap paper

Scrap paper

Biowaste

Plastic and metal packaging, beverage cartons

Plastic-, glass-, metal- and tetra packaging

Deposit bottles

Glass packaging

Batteries

Covid-19 waste

LINNAKU JÄÄTMEKAARDID:

Tähtvere linnak

Peamaja (Kreutzwaldi 1A), Keeltemaja (Kreutzwaldi 1), Spordihoone (Kreutzwaldi 3)

Metsamaja, Taastuvate loodusvarade teaduskeskus (Kreutzwaldi 5)

Laborid (Kreutzwaldi 46, 46A)

Tehnikamaja (Kretzwaldi 56)

Veterinaariamaja (Kreutzwaldi 62)

Ühiselamud Betton (Tuglase 7), Torn (Kreutzwaldi 52)

WASTE MANAGEMENT MAPS IN EMU CAMPUS (ENG):

EMU campus

Main building (Kreutzwaldi 1A), Language Centre (Kreutzwaldi 1), Sports building (Kreutzwaldi 3)

Forestry building, Centre of Renewable Natural Resources (Kreutzwaldi 5)

Labs (Kreutzwaldi 46, 46A)

Technology buildinga (Kretzwaldi 56)

Veterinary building (Kreutzwaldi 62)

Dormitories Betton (Tuglase 7), Torn (Kreutzwaldi 52)