Kogukonnaaed

Eesti Maaülikooli kogukonnaaed

Maitsetaimede ja köögiviljade kasvatamine on üks parimaid viise, kuidas stressi maandada. Muuhulgas toob see värsked aiasaadused otse sinu toidulauale.

Siiski teevad tänapäeva tiheasustusalad selle keeruliseks. Samas on kogukonnaaedade kontseptsioon kiirelt levimas üle kogu maailma. Säärased alad pakuvad võimalusi, kuidas kasvatada värskeid aiasaadusi ning samal ajal võrgustada teiste kogukonnaliikmetega, jagada kogemusi, korraldada töötube ja muid ühisüritusi.

Sel kevadel loob Eesti Maaülikool oma kogukonnaaia. Aed hakkab asuma peahoone (Kreutzwaldi 1) kõrval. Aeda rajatakse istutuskastid, ühisolemise ala ja taristu kastmiseks ja kompostimiseks.EMÜ kogukonnaaia asukoht

Kogukonnaaiaga on võimalik liituda kraadiõppuritel ja ülikooli töötajatel. Kogukonnaaed rajatakse mitmes etapis, esimesel aatsal on istutuskastide arv väiksem.

 

Kui soovid kogukonnaaiaga liituda, siis palun täida järgnev vorm hiljemalt 5. aprilliks: https://forms.gle/MEPpHKqyPyaEvmW18.

Kogukonnaaeda koordineerivad vabatahtlikud ja rohelise ülikooli töörühm. Aia rajamist toetab Eesti Maaülikool.

 

EMÜ kogukonnaaed on ruum võrgustumiseks, puhkamiseks, kasvatamiseks ja õppimiseks. Selleks et kindlustada kogukonnaaia meeldiv õhkkond ja jätkusuutlikus, pea meeles:

  1. Kogukonnaia rajavad ja hoiavad töös vabatahtlikud, see on oluline käituda heaperemehelikult.
  2. Istutuskastid on personaalsed. Iga kasti omanik vastutab oma kastis kasvavate taimede heaolu eest kogu hooaja vältel.
  3. Kogukonnaaia liige on viisakas ning pühendunud köögiviljakasvataja.
  4. Kogukonnaias järgitakse mahepõllumajanduse printsiipe, s.t sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja mineraalväetisi ei kasutata. 
  5. Kogukonnaaias toimetades tuleb lähtuda kehtivatest koroonapiirangutest.
 
Lisainfo:
Martin Tikk, e-mail: martin.tikk@emu.ee, tel: 53267516