Töörühm

Rohelise ülikooli põhimõtete ja teemade integreerimine ülikooli tegevusse toimub üliõpilaste ja töötajate vabatahtlikkuse alusel.

 

Rohelise ülikooli strateegia ja tegevuste elluviimiseks moodustati 27. aprillil 2021. a rektori korraldusega nr 1-9.RR/82 töörühm, kuhu kuuluvad instituutide, tugistruktuuride ja üliõpilaste esindajad:

1. Mait Klaassen – rektor, töörühma juht;

2. Elen Peetsmann – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mahekeskus, juhataja;

3. Elis Vollmer – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taastuvenergiakeskus, juhataja;

4. Merrit Shanskiy – põllumajandus- ja keskkonnainstituut, dotsent;

5. Mait Kriipsalu – metsandus- ja maaehitusinstituut, professor;

6. Allan Kaasik – veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, dotsent;

7. Katri Kall – majandus- ja sotsiaalinstituut, lektor;

8. Merlin Raud – tehnikainstituut, teadur;

9. Karoli Kõiv – õppeosakond, välissuhete spetsialist;

10. Taavi Murel – üliõpilasesindus;

11. Sigrit Dugin – personaliosakond, töökeskkonna peaspetsialist;

12. Toivo Ilves – haldusdirektor;

13. Martin Tikk – teadus- ja arendusosakond, rohelise ülikooli peaspetsialist;

14. Mari-Liis Koemets – turundus- ja kommunikatsiooniosakond, kommunikatsioonispetsialist;

15. Maigi Säinas – EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts.