Energiasääst

Iga Maaülikooli töötaja saab ise väga lihtsalt energiat säästa järgmiselt:

- pikemaks ajaks arvuti kasutamata jätmisel lülitada see välja, mitte jätta standby-režiimile;

- töölt lahkudes võtta elektroonikaseadmed (arvuti, printer jne) pistikupesast välja (kui mitte igal õhtul, siis vähemalt nädala-vahetuseks või puhkusele minnes);

- kasutada mitme inimese peale ühte printerit, hoida seda sisse lülitatuna vaid siis kui vaja;

- ruumist lahkudes loomulikult kustutada enda järel tuli.

 

Energiasäästu teemaga on maaülikoolis peamiselt seotud tehnikainstituut ning Energiaklass, kes muuhulgas uurivad ka võimalusi kuidas me oma energiat mõistlikumalt kasutada saaksime.

Praeguseks on Energiaklass kaardistanud EMÜ peahoone elektrienergia kasutuse  ning toonud välja võimalikud eneriga-säästulahendused. Peahoone 00-korruse printeritele ja veeautomaatidele on paigaldatud taimerid, mis ööseks ja nädalavahetusteks masinad välja lülitavad ja nii energiat säästvad. 

Peale uue Tehnikamaja valmimist alustati järjepideva energiakasutuse monitooringuga seal hoones ning plaanis on jooksvalt välja töötada parimaid lahendusi igapäevaseks energiasäästuks.

UUS! Tehnikamaja energiatarbe raport, mis võrdleb energiakasutust enne ja pärast renoveerimist, on kättesaadav siit. Raport on koostatud 2012. aasta lõpu seisuga.