Eraisikule

Võimalused eraisikutele

Teha annetus mõne stipendiumifondi toetuseks või EMÜ tudengite toetamise järjepidevuse tagamiseks: 

  • Ukraina stipendiumifond, mis on loodud Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Eesti Maaülikoolis. Annetamise märksõna "Ukraina".
  • Noore loomaarsti/loomakasvataja fond, mis toetab stipendiumi loomaarsti või loomakasvatuse eriala üliõpilast ning preemiaga kuni 35-aastast sama valdkonna noort silmapaistvat spetsialisti. Annetamise märksõna "Noor loomaarst".
  • Metsloomade abistamise fond aitab suurendada metsloomade ravivõimalusi maaülikooli kliinikus ja selle raames tehtavat teadustööd. Annetamise märksõna "Metsloom".
  • Annetus EMÜ Joosep Tootsi Fondile üliõpilaste toetamise järjepidevuse tagamiseks. Märksõna "Annetus". Fondi laekunud rahaliste vahendite kasutamise sihtpärasuse üle otsustab Fondi nõukogu.
     

Annetused on oodatud SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi arveldusarvetele EE637700771000812666 (LHV) või EE321010220063859013 (SEB).

 

Fond kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, annetatud summad saab maha arvata maksustatavatest tuludest.