Stipendiumi statuut

Noore loomaarsti/ loomakasvataja stipendiumifondi statuut

I ÜLDSÄTTED

  1. Noore loomaarsti/ loomakasvataja stipendiumifondi eesmärk on tunnustada veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse erialade üliõpilasi, nende omandatava erialahariduse ja tehtud teadustöö edukaks praktikasse rakendamiseks.
  2. Käesolev statuut sätestab stipendiumi määramise põhimõtted ja tingimused.
  3. Fond on ellu kutsutud 2019. aastal Anu Ait OÜ poolt eesotsas Anu Hellenurmega.
  4. Fond moodustub sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi alafondi Noore loomaarsti/ loomakasvataja stipendiumifondi annetatud summadest.
  5. Välja antakse kuni kaks stipendiumit.
  6. Stipendium makstakse välja ühekordselt taotluses näidatud arveldusarvele. Ühe stipendiumi summa on 500 eurot.
  7. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss üks kord aastas, konkursile kandideerimise tähtaeg on 22. september.
  8. Konkurss kulutatakse välja vähemalt üks kuu enne konkursi tähtaega.
  9. Konkurss kuulutakse välja Eesti Maaülikooli ja Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja kodulehekülgedel ja teistes infokanalites.

 

 

II KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

10. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

10.1. Stipendiumi kandidaat on Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini või loomakasvatuse õppekavale immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel.
10.2. Stipendiumi kandidaat paistab silma hea õppeedukusega ning aktiivse ellusuhtumisega ka väljaspool õppetööd.

 

III TAOTLEMINE
11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
    11.1. Kirjalik vabas vormis motiveeritud avaldus stipendiumi taotlemiseks koos taotleja isikukoodi ja arveldusarve numbriga.
   11.2. Elulookirjeldus.
   11.3. Väljavõte õppetulemuste kohta koos õpitulemuste keskmise hindega

   11.4 Visioonikiri „Minu karjäär ja panus valdkonda järgneva viie aasta jooksul“ (kuni 2 A4 lk).

 

12. Taotlus koos lisadega tuleb esitada hiljemalt 22. septembriks märksõnaga „Noore loomaarsti/ loomakasvataja stipendiumifond“ digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.  


IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
13. Stipendiumi määrab vähemalt neljaliikmeline konkursi komisjon, kuhu kuuluvad Fondi asutaja või tema esindaja, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning SA Joosep Tootsi Fondi esindaja.

14. Komisjonil on õigus kaasata vastavaid erialaspetsialiste.

15. Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta stipendium määramata ning otsust mitte põhjendada.