Raefondi preemia ja stipendium

Raefondi stipendiume Tartust pärit (st. praegu Tartu linna sissekirjutatud) Eesti Maaülikooli üliõpilastele õppetöö tulemuste, aga ka tegevuse põhjal, mis on seotud Tartu linna ja Eesti Maaülikooliga väljaspool õppetööd. Stipendiumile saavad kandideerida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme üliõpilased alates kolmandast semestrist.

Taotlus peab sisaldama andmeid instituudi ja õpitava eriala kohta, samuti teavet, mis ajast taotleja elab Tartus. Taotlusele tuleb lisada väljavõte kahe eelmise semestri õppetulemustest ning ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest.

Raefondi preemiatega  tunnustatakse maaülikooli parimaid õppejõude ja teadustöötajaid, arvestades ka nende tegevust, mis on seotud Tartu linnaga. Taotlused preemia määramiseks esitab akadeemilise struktuuriüksuse juht. Koos lühikese põhjendusega taotlusele lisatakse teadustöö korral üks eksemplar või koopia uurimusest ning soovitus instituudist.

 

Komisjonil on õigus jätta stipendiumid ja preemiad määramata. 

 

STIPENDIUMI taotlusvorm 

PREEMIA taotlusvorm

 

Täiendav info tootsifond@emu.ee ;või telefonil 53 455 996.

 

 

Raefondi statuut