COVID-19 juhised

Koroonaviirus: juhised Eesti Maaülikoolis

Õppetöökorraldus alates 01.09.2021. a

Õppetegevus

 • Sel sügisel on võimalik õppetööd läbi viia lähiõppena (ühises füüsilises ruumis toimuv õpe).
 • Et see toimuks ohutult, on rühma suurused piiratud 50 osalejaga ja kõik kannavad maski.
 • Maski tuleb kanda ka korraldatud transpordiga väljasõitudel bussis. Suuremates rühmades tuleb õpe korraldada veebiõppena. 
 • Õppetööle ja tööle ei ole lubatud tulla haigena ja ilmselgete haigustunnustega.
 • Ükskõik, millises õppetöö vormis õppejõud otsustab õppetööd korraldada, peab see olema võrdseid võimalusi pakkuv ning üliõpilastele õppetöö alguses selgitatud.

 

Ennetusmeetmed ülikoolis viibimisel

 • Ülikooli hoonetes on kaitsemaski kandmine kohustuslik. 
 • Ülikooli hoonetes tuleb järgida viiruse levikut takistavaid meetmeid, sh hajutada ruumis viibijaid, ruume ventileerida ja õhutada ning pindu desinfitseerida.

 

Kui õpilane haigestub

 • Hea tava on oma haigestumisest või isolatsiooni jäämisest koheselt teavitada õppejõudu või vahetut töö korraldajat.
 • Isolatsiooni ei pea jääma vaktsineeritud üliõpilased ja töötajad, kui just haige pole nendega ühes leibkonnas olev inimene.
 • Vaktsineerimata üliõpilased ja töötajad peavad lähikontaktsena jääma isolatsiooni.
 • Õppejõul ei ole kohustust isolatsioonis olevatele üliõpilastele pakkuda veebiõpet.

 

Täiendkoolitused

 • Oma vaktsineeritust, läbipõdemist või nakkuse mittekandmist tuleb tõendada kõikidel täienduskoolituskursustel ja väliste külalistega koosolekutel, seminaridel ja konverentsidel alates esimesest osalejast.
 • Ülikool ei rendi oma ruume välja ülikooli välistele isikutele ja asutustele.
 • Kas alternatiivina pakutakse ka kohapealset testimist tõendit mitteomavatele osalejatele, on korraldaja üksuse otsustada, kuid teave peab olema kättesaadav enne üritust.

 

Vaktsineerimine

 • Kõikidel, nii töötajatel kui ka üliõpilastel, on võimalik end vaktsineerida eelregistreerimata 2. ja 9. septembril ka ülikoolis kohapeal (link infole).

Rektori korraldus on leitav SIIN

 

Üldised juhised

Nakkuse vältimiseks tuleb eelkõige järgida Terviseameti juhiseid.

 • Kui tunned ennast haiglasena, siis püsi kodus ning võta ühendust oma perearstiga.
 • Desinfitseeri ja pese käsi igal võimalusel. Väldi silmade, nina ja suu katsumist.
 • Kasutatud ühekordne mask viska ainult selleks ettenähtud ning märgistatud prügikasti.
 • Hoia distantsi.
 • Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist SARS-CoV-2 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Rakendus lae alla hoia.me

 

Üliõpilasele

 • Kui tunned ennast haiglasena, siis püsi kodus ning võta ühendust oma perearstiga. Teavita ka oma õppejõudu ja uuri, millised on võimalused puuduva osa järgi tegemiseks või, millised on võimalused õppetööl osaleda kaug- või e-meetodil. Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda õppetööst vabastust. Õppejõul on õigus haigusnähtudega üliõpilane õpperuumidest ära saata.

 • Desinfitseeri ja pese käsi igal võimalusel. Väldi silmade, nina ja suu katsumist. Auditooriumis desinfitseeri enda järel ka kokkupuute pinnad. Ülikool tagab nii õppehoonete üldkasutatavates ruumides kui ka õpperuumides vastavad desinfitseerimisvahendid.

 • Maski kandmine on kohustuslik. Kanna maski, et kaitsta ennast, kaasüliõpilasi ja õppejõudu.

 • Kasutatud ühekordne mask viska ainult selleks ettenähtud ning märgistatud prügikasti. Võimalusel kanna korduvkasutatavat maski.

 • Hoia distantsi.

 • Õppehoonetes ja ühiselamus väldi kogunemisi, kursusekaaslastega rühmatöö tegemiseks kasuta pigem videosilda või mõnda teist veebipõhist lahendust.

 • Varu kannatust juhuks, kui tunniplaani tuleb ootamatusi või muudatusi. Ülikool jälgib pidevalt olukorda ning kohandub vastavalt olukorrale.

 • Ülikoolielu on kindlasti põnev ning ees on ootamas vahvad üritused, kuid siiski väldi suuremates seltskondades kohtumisi, kogunemisi või pidutsemisi.

 • Informeeri koheselt ülikooli (oma instituudi õppekorralduse spetsialisti, kontaktid leiad SIIT) kui oled kas ise nakatunud SARS-CoV-2 viirusesse või oled kokku puutunud nakatunuga või pead olema eneseisolatsioonis. Ülikool saab nii operatiivselt kohe tegutseda ning rakendada abinõud õppe ümber korraldamiseks. Kui elad ühiselamus, siis teavita ka ühiselamu töötajat.

 • Ära ehmu, et iga loengu, seminari või laboripraktikumi alguses palutakse Sul ennast registreerida. See kõik on vajalik selleks, et saaksime võimalikult kiiresti nakatumiskahtlusele jälile.

 • Soovitame kõigil enda mobiiltelefoni alla laadida rakendus HOIA. Selle abil saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist SARS-CoV-2 nakatunuga, võimaldades sul astuda samme enda ja teiste tervise kaitseks. Rakendus lae alla hoia.me

 • Maaülikool soovitab lähiajal igasugusest reisimisest võimalusel hoiduda. Isiklike ja õpirändega seotud vältimatute reiside planeerimisel tuleb lähtuda Välisministeeriumi antud soovitustest. Isiklikel põhjustel reisimine ja sellest tulenevad piirangud ei vabasta õppetööst.

 • Kui kuulud haiguse riskirühma, pea nõu õppekorraldusspetsialisti ja õppekava juhiga võimaluste üle õppekava läbimiseks.