Pressiteated

Negavatt'ile esitati enim ideid maaülikoolist ja Tallinna Ülikoolist

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt korraldatavale energia- ja ressursisäästukonkursile laekus 40 ideed, kuidas ülikoolides elu keskkonnasõbralikumalt korraldada. Esindatud on kümme ülikooli, enim ideid esitati Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli tudengite poolt. Valdkondadest oli kõige populaarsem soojus- ja elektrienergia sääst.

"KIKi poolt hiljuti läbi viidud uuring näitas, et kuigi tudengid peavad keskkonda väga oluliseks, ei tunne paljud neist, et saaks ise selle heaks midagi ära teha. Õnneks Negavati esimese vooru tulemused tudengite passiivset hoiakut ei kinnita: meile laekus 40 keskkonda ja ressursse säästvat ideed väga erinevatest valdkondadest. Nii elav huvi valmistab rõõmu ja annab lootust, et konkursi lõpuks on tudengid hakkama saanud millegi tõeliselt vägevaga," ütles keskkonnaminister ja KIKi nõukogu esimees Keit Pentus-Rosimannus.

Esitatud ideed jaotusid viie valdkonna vahel: soojus- ja elektrienergia, toit, transport ning ressursid üldisemalt (vesi, jäätmed, materjalid). Kõige arvukamalt ideid tuli Eesti Maaülikoolist ja Tallinna Ülikoolist, neile järgnesid Tallinna Tehnikaülikool ning Tartu Ülikool.

KIK kuulutas energia- ja ressursisäästukonkursi Negavatt välja 26. novembril.  Ideede esitamise tähtaeg oli 12. jaanuar 2014. Teise vooru edasijõudnud 8-12 ideed valitakse välja 31. jaanuariks. Ideid hindab üheksaliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad KIKi ja keskkonnaministeeriumi esindajad. Teises voorus ootab projektiideid ja tudengeid ees koostöös mentorite ja partneritega ideede edasiarendamine. Võitjad selguvad 15. aprilliks 2014. 

Konkursi eesmärk on tõsta energia- ja ressursialast teadlikkust ning innustada tudengeid välja pakkuma lahendusi, mis aitavad ülikoolides ressursse säästa. Konkursi auhinnafond on 45 000 eurot, millele lisaks saavad noored oma ideede arendamiseks tuge mentoritelt ning abi partnerite leidmisel. Konkursiga on mentorite ja toetajatena liitunud mitmed Eesti edukad ettevõtjad. Info konkursi kohta leiab www.negavatt.ee. Allikas: www.kik.ee