Pressiteated

Miks jäävad paljud teadustulemused riiulisse seisma?

Tänavu augustis avaldati Eesti Teadusagentuuri tellitud uuring valdkondlike teadus- ja arendustegevuse programmide rahastamise edukusest. Selgus, et sarnaselt 2015. aastal tehtud uuringutele on teadmussiire ülikoolidest ettevõtlusesse endiselt allapoole ootusi.

Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskuse juhataja Elis Vollmeri sõnul toob uuring teravalt esile peamised kitsaskohad teadustulemuste jõudmises reaalseteks toodeteks ja teenusteks. Võib öelda, et selleks, et teadmussiire efektiivsemalt tööle panna ning seeläbi Eesti majandust edendada, on arenguruumi nii poliitraamistiku kujundajatel, ettevõtjatel kui ka ülikoolidel.

Poliitikakujundajad on loonud turule mängureeglid, mis peaksid samaaegselt arendama tippteadust, looma majanduslikku lisandväärtust kui lahendama sotsiaalmajanduslikke probleeme. „Samas on enamik rahastusi ühekordsed ning peale esialgse investeeringu tegemist eeldati teema jätkusuutlikku arengut, mis teadusmahukate tootearendusprotsesside puhul on utoopiline ootus,” tõi Vollmer välja.

Uuringus välja pakutud lahendus eeldab ennekõike liikumist ühekordsetelt rahastusotsuste tegemiselt pikaajaliste strateegiliste tegevusteni programmi tasandil. Reaalsuses ei ole see aga nii lihtne, nagu on näha viimase kümne aasta arenguraskustest selles vallas.

8. novembril saavad taastuvenergia valdkonna ettevõtjad, teadlased ja poliitikud kokku iga-aastasel konverentsil „Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine“ (TEUK). Kahekümnendat korda peetav kokkusaamine keskendubki küsimusele, kuidas lahendada madal teadmussiire nii, et sellest tõuseks pikaajaline tulu nii ettevõtjatele, ülikoolidele kui ka ühiskonnale tervikuna. Lisaks on arutelude fookuses innovatsioon Eesti energiasektoris ning krüptorahanduse energiajälg. Tegemist on oma ala asjatundjate seas hinnatud konverentsiga, mis pälvis hiljuti ka aasta energiateo auhinna.

Konverents toimub 8. novembril algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli aulas. Konverentsi korraldamist toetavad Euroopa Komisjon, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Teadusagentuur ja EMÜ Roheline Ülikool.

Lisainfo: Elis Vollmer, tel: +372 5664 1404