Pressiteated

Lahkus Eesti põllumajanduse energeetika rajaja emeriitprofessor Jaan Lepa

Foto: Eha Jakobson

Laupäeva hommikul lahkus 95. eluaastal manalateele Eesti energeetikute grand old man emeriitprofessor Jaan Lepa.

Jaan Lepa sündis 14. aprillil 1926 Tartumaal Aru vallas Mälgi külas. Elektrotehnika õpinguid alustas Jaan Tartu tehnikumis, mis jäi pooleli sõjaväkke mobiliseerimise tõttu. Viibides sõjaväes õppis Jaan Tallinna Elektromehaanika Tehnikumi õhtuses osakonnas tööstusettevõtete elektriseadmete erialal. Tehnikumi lõpetamise järel jätkas Jaan õpinguid Tallinna Polütehnilise Instituudi õhtuses osakonnas, mille lõpetas 1957. aastal cum laude elektrisüsteemide ja -võrkude erialal.

Jaan Lepa on ainuke Tallinna Polütehnilise Instituudi energeetika erialade õhtuse osakonna kiitusega lõpetanu. Samal ajal töötas ta Tallinna Trammi- ja Trollibussi valitsuse energeetika teenistuses. Tema ülesanne oli kindlustada kontaktvõrgu häireteta töö. Pärast Tallinna perioodi kutsuti Jaan Lepa Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajanduse elektrifitseerimise kateedri assistendiks. Kandidaadi väitekirja kaitses Jaan Lepa Moskvas 1968. aastal ja temast sai Eesti esimene tehnikateaduste kandidaat põllumajanduse elektrifitseerimise erialal. Dotsendi kutse omistati Jaan Lepale 1972. aastal ja 1985. aastal ka professori kutse. Nende kutseteni jõudmine ei olnud lihtne. Selleks pidid olema ette näidata saavutused ja tuli ka Moskvas kohal käia. Olgu öeldud, et nii kraad kui ka kutsed olid välja antud Nõukogude Liidu Kõrgeima Atestatsioonikomisjoni poolt. Aastatel 1980-1985 juhtis Jaan Lepa Eesti Põllumajanduse Akadeemia elektrifitseerimise kateedrit. Jaan Lepa emeriteerus 1994. aastal.

Jaan Lepa oli aktiivne EPA elektrifitseerimise kateedri loomise juures peaaegu algusest peale ühendades eriala algatajad noorema põlvkonnaga. Ta oli tollases Eesti Põllumajanduse Akadeemias põllumajanduse energeetika eriala alusepanija. Professor Jaan Lepa õpetas läbivalt, alustades Eesti Põllumajanduse Akadeemiast kuni Eesti Maaülikoolini välja, erinevaid õppeaineid nagu elektroonika, automaatika, elektriajamid. Pikemat aega tegeles Jaan Lepa elektriseadmete kasutamise ning elektrivarustuse loengute ja praktikumidega. Valikainetena olid hinnatud tema poolt läbi viidud väikeenergeetika ja põllumajanduse energiavarustuse loengud. Ta koostas palju õppevahendeid, loengukonspekte ja labortööde juhendeid. Tema sulest ilmus ka monograafiad, lisaks avaldas ligi paarsada teadustööd. Tema juhendamisel valmis kaks kandidaadi väitekirja ning palju magistri-, diplomi- ja bakalaureusetöid. Juhendatud üliõpilaste teadustööde konkurssidelt on saadud auhindu poolesaja ringis.

Teadustöö peasuunaks oli Jaan Lepal elektriseadmete kaitse uurimine, kaitseseadmete loomine ja elektrienergia ratsionaalne kasutamine ning tuuleenergeetika.

Jaan Lepa oli töökas ja abivalmis, näidates heatahtlikult ja märkamatult teed teaduse juurde nendele, kes selle vastu huvi tundsid. Mälestus Jaan Lepast kui säravast ja andekast inimesest jääb tema õpilaste ja kaaslaste mällu pikaks ajaks.