Pressiteated

Uute instituutide direktorid valitud! 

Pildil vasakult: Aret Vooremäe, Toomas Tiirats, Marek Metslaid ja Jüri Lehtsaar

Eile kell 17 lõppes ligi kahepäevane periood 2022. aasta 1. jaanuarist loodavate instituutide direktorikandidaatide üle hääletamiseks. Valimiskomisjon tegi vastavalt hääletustulemustele heakskiitvad otsused.

Võttes aluseks rektori 1.09.2021 käskkirja nr 1-8/70 „Instituudi direktori valimise tingimused ja kord“ punktid 7.1 ja 7.3 ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi ning metsanduse ja inseneeria instituudi direktori valimiskogude e-hääletuse tulemused, otsustab valimiskomisjon, et:

· Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktoriks koormusega 1,00 alates 1.01.2022 on valitud Aret Vooremäe.

· Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktoriks koormusega 1,00 alates 1.01.2022 on valitud Toomas Tiirats.

· Metsanduse ja inseneeria instituudi direktoriks koormusega 1,00 alates 1.01.2022 on valitud Marek Metslaid.

Valimiskogude keskmine hääletusaktiivsus oli 71% liikmete koguarvust. Valimiskomisjoni otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

Hääletusperioodi avas valimiskoosolek

15. novembril toimus Eesti Maaülikooli peahoone aulas valimiskoosolek, millega algas hääletusperiood uute instituutide direktorite valimiseks. Kõik direktorikandidaadid – Marek Metslaid, Aret Vooremäe ja Toomas Tiirats – andsid lühikese ülevaate oma eesmärkidest ja kavatsustest direktoritena, mille järel tutvustas infosüsteemide nõunik kuulajatele hääletamise tehnilist lahendust. Hääletusperioodi kuulutas avatuks valimiskomisjoni liige ning majandusanalüüsi ja –arvestuse vanemteadur Jüri Lehtsaar.

Direktori valis valimiskogu salajase hääletamise teel elektroonilises keskkonnas wd.emu.ee. Valimiskogude nimekirjad on leitavad SIIT.

Valimiskogu hääletamistulemuse otsustuspädevuseks pidi hääletama üle poole valimiskogu liikmetest. Valituks osutus kandidaat, kes kogus hääletamises osalenute lihthäälteenamuse.