Pressiteated

Taskuhäälingu sari arutleb eluslooduse oluliste teemade üle

Foto: Pexels

Taskscape Media koostöös Horisont 2020 projektiga Framework "Põllumeeste ühendused elurikkuse haldamiseks agroökosüsteemides," mille partneriks on Eesti Maaülikool, kutsub osa saama taskuhäälingust "Prohvetid, võlurid – püüd mõõta looduse hinda."

Piire ületavad arutelusid arendavad erinevate valdkondade esindajad üle Euroopa, põllumajandustootjatest majandusteadlaste ja looduskaitsjateni. Kes otsustab, millised praktikad ja milline elusloodus on meie maapiirkondades ning mis on sellest alles ka homme?

Taskuhäälingu sari toob kokku eri valdkondade esindajad, et vahetult arutleda selle maastiku, millest me sõltume, mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Tegeledes raskete, kuid põnevate teemadega ja jagades inspireerivaid lahendusi, saame tulla toime selliste väljakutsetega nagu liikide väljasuremine, ökoloogiline destabiliseerimine, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused.

Juba on kuulamiseks valmis viis episoodi ja teist samapalju on veel tulemas. Episoodid on inglise keeles ja vabalt kuulatavad kõigile. Episood "Põllumajandamine kogu aeg" uuris, kuidas põllumajandus, inimeste tavad ja elurikkus on maastikul seotud. Kuidas jõudsime siia ja kuhu liigume edasi?

Episood "Looduse arvepidamine" arutles looduskapitali käsitluse üle. Enda vaatenurka tutvustas ka Eestis projektis põllumajandustootjana osalev Siim Sellis. Episood "Mis see loodus üldse on?" keskendus looduse kultuuriväärtusele. Episood "Vaatepunkt maastikul" uuris, kuidas praktiliselt hinnata loodust toidusüsteemis ja millised sotsiaalsed kontekstid on mängus.

Episood "Kui metsas langeb puu…" keskendus tehnoloogia kiire arengu mõjudele toidutootmissüsteemis ja uuris kas see, mida näeme, mõjutab meie arusaama loodusest. Eriepisood "Tehnoloogia, suurandmed ja põllumajanduslik elurikkus" arutles selle üle, kui palju muudab tehnoloogia seda, kuidas majandame elu toidutootmissüsteemis.

Rohkem infot taskuhäälingu kohta leiab SIINFramework projekti kohta on võimalik lähemalt lugeda SIIN