Pressiteated

Ülikooli delegatsioon kohtus Maaeluministeeriumiga

Ülle Jaakma, Tiina Saron, Rajeev Bhat

Maaülikooli delegatsiooni (professor Ülle Jaakma - teadusprorektor; Toomas Tiirats - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor; Aret Vooremäe - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor; ja Rajeev Bhat - professor, ERA õppetool VALORTECH) ja Maaeluministeeriumi juhtkonna vahel toimus tulemuslik interaktiivne ümarlauakohtumine, et arutada ülikooli ja ministeeriumi vahelise vastastikuse koostöö tõhustamist ning strateegilise planeerimise algatamist, mis on seotud kohaliku põllumajandus- ja toiduainesektoriga.

Professor Bhat esines konverentsil erikõnega, mis käsitles Eesti võtmes tulevikuvõimalusi ja korduvate jätkusuutlikkuse väljakutsete ületamist globaalses põllumajandus- ja toiduainesektoris. Samuti esitleti Bhati uut raamatut „Future Foods: Global Trends, Opportunities and Sustainability Challenges,” mille avaldas Elsevier.

Ministeeriumist osalesid koosolekul Tiina Saron (kantsler), Marko Gorban (põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler), Hendrik Kuusk (toiduohutuse asekantsler), Alo Aasma (halduse asekantsler) ja Siim Tiidemann (kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler).