Pressiteated

Galerii: sündis Balti tehnoloogiasiirdeüksuste võrgustik

Foto: Kalle Valge
Mait Klaassen pärast lepingu allkirjastamist

25. märtsi ennelõunal toimus Eesti Maaülikooli peahoone aulas Baltimaade ülikoolide tehnoloogiasiirde üksuste koostöölepingu allkirjastamine. Eesti ülikoole (TÜ, TTÜ, TLÜ ja EMÜ) esindas meie rektor Mait Klaassen.

Teiste seas kõnelesid Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) direktor Alejandro Roca Campana, TalTechi ettevõtluse valdkonna jurist Tõnu Pihelgas, Kaunase Tehnoloogiaülikooli riikliku innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse juhataja Mindaugas Bulota, Eesti Patendiameti arendusjuht Märt Kraft, Kaunase Tehnoloogiaülikooli rektor Eugenijus Valatka ja Läti Põllumajandusülikooli rektor Irina Pilvere. Lisaks Klaassenile allkirjastasid koostöölepingu Valatka ja Pilvere. 

Balti tehnoloogiasiirdeüksuste võrgustiku koostöölepingu eesmärgiks on edendada teadmus- ja tehnoloogiasiiret teadus- ja arendusasutuste, ettevõtete ja avaliku sektori vahel. Eesmärgi saavutamiseks on plaanis luua veebiplatvorm, kus osapooled tutvustavad enda asutuste võimekusi ning vajadusi, luues nii hea kasvupinnas innovaatiliste tehnoloogiate paremaks arenguks ja levikuks.

Ka on eesmärgi saavutamiseks plaanis korraldada Balti ülikoolidega koostöös nii sise- kui välisüritusi, informeerida avalikkust tehnoloogiasiirde olemusest ning pakkuda ettevõtjatele ja avalikule sektorile paremat ligipääsu teadus- ja arendusasutustega.

Alates 2016. aastast on Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) korraldanud Balti ülikoolide tehnosiirde üksuste töötajatele koolitusi intellektuaalomandi käsitlemise, patenteerimise, start-up ettevõtete loomise, teadustulemuste kommertsialiseerimise ning litsentseerimise valdkonnas. Tehnosiirde üksuste kompetentside arendamist on toetanud ka nii Eesti, Läti kui Leedu Patendiametid.