Pressiteated

AIRE klubi rääkis tehnikamajas tehisintellektist

Sellest aastast kuulub ka maaülikool Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE (www.aire-edih.eu) võrgustikku ning sellega seoses teevad tehnikavaldkonna teadlased ja üliõpilased tihedamat koostööd ettevõtetega ning teiste ülikoolidega.

AIRE klubi 10. kohtumisel maaülikooli tehnikamajas olid teemaks robootikalahendused tööstuses. Marten Madissoo (PhD, töötlemistehnika nooremprofessor) tutvustas AIRE keskuse teenuseid tööstusettevõtetele. Kristjan Türk (Foxway OÜ tehnoloogia ning arendusosakonna juhataja) rääkis, millised on ettevõtte kogemused robotlahendustega ja kui olulise teemaga on tegemist nende ettevõtte jaoks. Kristjan selgitas automatiseerimise vajalikkust Foxways ning, miks on robootika ja tehisintelekti kasutusele võtmine oluline ettevõtte kasvamiseks. Seminaril esinesid teisedki robootika ja inseneeria valdkonna eksperdid.

Põhjalikumalt olid vaatluse all näited, kuidas tehisintellekt on aidanud parandada farmiloomade heaolu. Teemat käsitles Rait Rand Wisecow projekti lahendust tutvustades ning selgus, et loomameditsiinis on tehisintellekti lahendused andnud murrangulisi tulemusi. Juttu tuli ka robotite programeerimisest ja masinnägemisest. Sellestki, kuidas tuvastada objekte ja panna seade tööle väliskeskkonnas. Tutvustamisele tuli ka instituudis arendatav autonoomne ehk isesõitev põllurobot ja selle lahendused.

AIRE klubi on ürituste seeria, mis pakub vaba ja vahetut keskkonda robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on kõik huvilised ning tööstusettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE pakub nõustamist ’Tehisintellekti lahenduste otstarbekuse ja ettevõtte suutlikkuse hindamine’. Tehisintellekti nõustamise tulemuseks on eksperthinnang, sh ettevõtte hetkeseisu kaardistus, digitehnoloogiate ja andmete kasutus, tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkus/eeldused ja otstarbekus.
Eesti Maaülikoolis kordineerib AIRE projekte Marten Madissoo

AIRE kodulehelt www.aire-edih.eu leiate info AIRE kõikidest teenustest tööstusettevõtetele, sh AIRE järgmised klubid.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).