Pressiteated

Kliimaminister Kristen Michal Eesti Maaülikoolis: vajame kliimapoliitika arutelus teadusandmeid

Foto: Kristina Kurm
Kliimaminister Kristen Michal ja rektor Ülle Jaakma

Kliimaminister Kristen Michal arutas Eesti Maaülikooli juhtide ja teadlastega, kuidas kasutada looduskaitse, süsinikubilansi, metsanduse, jäätmemajanduse, taastuvenergia ja maaülikooli teiste uurimisvaldkondade teadusandmeid ühiskondlikes aruteludes ja targas riigivalitsemises.

Rektor Ülle Jaakma sõnul anti ministrile ülevaade maaülikooli ja kliimaministeeriumi ühistest vastutusvaldkondadest. „Ühisosa on suur, sest bioressursside väärindamine ja keskkonnateemad on  Maaülikooli teadustöö keskmes. Need on ühtlasi teemad, kus on oluline pidev tasakaalu otsimine. Mõnes mõttes sarnaselt tuuakse ka loodavas kliimaministeeriumis keskkonnakaitse suund kokku loodusvarade kestliku kasutamise, energeetika ja taristu arendamise suunaga,“ kirjeldas rektor Jaakma.

Minister Kristen Michal ütles, et Eesti on võtnud sihiks targa kliimapoliitika ja selleks on vaja teaduspõhist andmestikku ning analüüsi. „Eesti Maaülikool on kliimaministeeriumile kindlasti oluline koostööpartner. Arutasime maaülikooli teadlastega teaduspõhise looduskaitse korraldamise kitsaskohti ja võimalusi, samuti metsade süsiniku sidumise ja metsastatistikaga seotud küsimusi,“ tõdes Michal.

Lisaks teadusandmetele on olulised ka uued lahendused ja tehnoloogiad, mis ülikoolides sünnivad. „Puidu keemiline väärindamine ja ringmajanduse lahendused jäätmetekke vähendamiseks on meile praegu väga olulised ja selles osas saame samuti maaülikooliga koostööd teha. Samuti peame kliima soojenemise tingimustes leidma koos teadlastega lahendusi, kuidas leevendada metsakahjurite, näiteks kuuse-kooreüraski kahjusid. Tänasest visiidist jääb meelde ka mullamuuseumi külastus, mis aitas teadvustada, kui oluline on mulda kui loodusressursi kaitsta ja kui suur mõju on sellel süsinikubilansile,“ vaatas minister Kristen Michal tagasi maaülikoolis kogetule.

 

Lisateave:

Ülle Jaakma
Eesti Maaülikooli rektor
528 8468