Pressiteated

Uurimistoetus viib loomaarstiteadlaste koostöö uuele tasemele

Foto: Eesti Maaülikool
piimalehm aasal

Balti-Saksa ülikoolide kontaktbüroo andis Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi COMBIVET-programmi teadlastele uurimistoetuse, et viia läbi koostööuuringud Saksamaal Mariensee linnas asuva riikliku loomatervishoiu uurimisinstituudiga.

Stipendiumi suurus plaanide elluviimiseks on 5404€. Koostööprojektis osalevad lisaks Eesti Maaülikoolile Saksamaa Fredrich-Loeffler-Instutut ning riiklik loomatrevishoiu uurimisinstituut. Toetusega antakse esmane rahastus uuringute läbiviimiseks teemal "Endometriiti põdevate lehmade emakavedelikus leiduvate rakuväliste vesiikulite mõju in vitro embrüo arengule" ning toetatakse teadlasvahetust Eesti Maaülikooli ja Saksa instituudi vahel.

Projekti käigus viiakse läbi teadusuuring, kus terve ja haige lehma emakaloputusvedeliku ekstratsellulaarsed vesiikulid (need on rakkude omavahelise suhtluse vahendajad, sisaldades erinevaid valke ja aminohapete fragmente) lisatakse embrüotele ja hinnatakse nende mõju embrüokasvule.

Eesmärgiks on mõista kuidas EV-d ja emakapõletiku erinevad vormid mõjutavad embrüo erinevaid arengumehhanisme. Teades, kuidas emakapõletiku erinevad mehhanismid mõjutavad viljakust, on tulevikus suurem tõenäosus leida erinevaid diagnostika või ravivõimalusi. Lisaks aitab rahastamine levitada projekti tulemusi loomakasvatustööstuse erinevatele sidusrühmadele ja avalikkusele.

Projekt kestab selle aasta novembrikuuni ning selle jooksul vahetatakse omavahel teadlasi, et õppida embrüohindamise tehnikaid ja õpetada EV-de isoleerimist. Toimuma saab ka kaks üritust: teadustöid tutvustav veebiüritus ning EMÜ-s kohapeal, kus Johanna Piibor õpetab embrüote kasvatamisest in vitro koos praktilise töötoaga.
 
Seda Balti-Saksa ülikoolide kontaktbüroo projekti toetab Saksamaa akadeemilise vahetuse teenistus (DAAD) Saksamaa Liitvabariigi välisministeeriumi rahaliste vahenditega.