Pressiteated

Eesti Maaülikooli esitati üle 3000 sisseastumisavalduse

Foto: Kristina Kurm
Aktus Eesti Maaülikoolis

Huvi Eesti Maaülikoolis õppimise vastu on jätkuvalt suur: bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse-, inseneri- ja magistriõppe õppekavade 882 õppekohale laekus vastuvõtuperioodil üle 3000 sisseastumisavalduse.

Kuu aega kestnud dokumentide vastuvõtt Eesti Maaülikooli lõppes 6. juuli südaöösel. Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul oli tulemus ootuspärane. „Muutsime pea pooltel esimese astme õppekavadest vastuvõtutingimusi rangemaks. Aimasime, et selline muudatus avaldab mõju. Avalduste koguarv oligi eelmise aastaga võrreldes 300 avalduse võrra väiksem, kuid loodame, et rangemad vastuvõtukriteeriumid tagavad meile teadlikumad ja motiveeritumad üliõpilased,“ ütles Järve.

Kõige populaarsemate erialade nimekiri on püsinud sarnane eelmiste aastatega – kõige enam soovitakse õppida maamajanduslikku ettevõtlust ja finantsjuhtimist (sessioonõppes on konkurss koguni 17,5 inimest ühele õppekohale, päevases õppes 11,86).

Selle aasta üllatajatena võib esile tuua geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse õppekava ning loodusturismi, millele kandideerib rohkem kui kümme inimest kohale. Ina Järve nii suurt konkurssi varasemast neile erialadele ei mäleta. „Huvi on suurenenud ka veterinaarmeditsiini ja aianduse õppimise vastu. Samuti jääme rahule metsanduse tulemustega, kus ühele kohale kandideeris kolm kandidaati. See ei jää alla eelmisele aastale, hoolimata rangematest vastuvõtutingimustest,“ tõi Järve esile populaarsemaid erialasid.

Mõnevõrra väiksem oli sel aastal konkurss keskkonnakaitse ja tehnikavaldkonna õppekavadele.

Sisseastuja sai maaülikooli igas õppeastmes esitada kaks avaldust ja Ina Järve sõnul kasutati seda võimalust usinasti. Nüüd algas ülikoolis vastuvõtukatsete ja vestluste periood. Lõplikud pingeread selguvad 13. juulil. Samal päeval avalikustatakse ka esimesed vastuvõetute nimekirjad. Üliõpilaskandidaadil on aega oma õppimatulek kinnitada kaks päeva pärast vastuvõetute nimekirjade avalikustamist, seega tuleb huvilistel ka suvel oma postkastil ja sisseastumise infosüsteemil silm peal hoida.

Lisateave:

Ina Järve
õppeosakonna juhataja
ina.jarve@emu.ee
510 0770