Pressiteated

Marek Metslaiu arvamuslugu metsamajandamise ja kliimaeesmärkide seostest 

Foto: Karina Riive
EMÜ metsaökoloogia professor Marek Metslaid

Metsaökoloogia professor, Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi direktor Marek Metslaid vaatles ERR-i arvamusportaalis 31. oktoobril ilmunud loos, kuidas metsamaa aktiivne kasutus aitab täita roheleppe eesmärke. 

Eesti vajab nii kaitsealuseid metsi, mille pealisülesanne on elurikkuse hoidmine, kui ka majandusmetsi, et me saaksime naftapõhised tooted asendada looduslikul toorainel põhinevate kestvustoodetega ja vähendada nii oma keskkonnajalajälge. Hüvesid saavad inimestele pakkuda nii kaitsealune mets kui ka majandusmets – neid kahte ei ole põhjust ilmaasjata vastandada.

Vähe mõeldakse sellele, et käsitledes aga metsi kitsamalt roheleppe eesmärkide võtmes, aitab kõige enam süsinikku siduda järjepidevalt majandatud ja hea tervise juures majandusmets. Marek Metslaid teeb artiklis lühikese ülevaate kliimatarga metsanduse põhialustest koos asjakohaste viidetega teadusartiklitele. 

Loe artiklit ERR-i arvamusportaalist: "Marek Metslaid: metsamaa aktiivne kasutus aitab roheleppe eesmärke täita".