Pressiteated

In Memoriam Heinrich Vipper

19. mail 2013. aastal lahkus manalateele üks Eesti tuntumaid maaviljelusteadlasi emeriitprofess...

Taimede lummuse nädal avab ukse taimemaailma

Eesti Maaülikooli mahekeskuse koordineerimisel toimuvad 18. mail tähistatava ülemaail...

Eesti Maaülikoolis toimuval konverentsil kohtuvad tehnikaala tippteadlased

9.-10. mail toimub Eesti Maaülikoolis neljas rahvusvaheline konverents „Biosystems Engineering“, kus osalevad 13 riigi teadlased. Konverentsil keskendutakse taastuv- ja bioenergeetikale, põllundusmasinatele ja agrotehnoloogiale, tootmistehnikale, ergonoomikale, sõidukitele ja kütustele ning loomapidamistehnoloogiale. 

Maaülikooli kolmapäevaõhtul arutletakse, kas mets saab otsa

Kolmapäeval, 8. mail algusega kell 17 räägib Eesti Maaülikooli metsandus- ja maa...

Eesti teadlased: sajandi lõpus tõenäoliselt meie jõgedel enam jääkatet ei teki

8. mail toimub Tartus seminar, mis on pühendatud kliimamuutuste mõju arvestamisele veemajanduskavade koostamisel aastateks 2015-2021. Seminaril räägitakse kliimamuutuste mõjust veeökosüsteemidele ning põhjaveele.

Tudengisatelliit stardib orbiidile homme

Homme kell 5.06 Eesti aja järgi lennutatakse Euroopa kosmosesadamast Prantsuse Guajaanas orbiidile Eesti esimene satelliit ESTCube-1, mille projekteerimisest võttis osa ka Eesti Maaülikooli tudeng.

Kaheteistkümne riigi metsandustudengid räägivad Eestis metsauuendamisest

5.-11. mail toimub Eestis rahvusvaheline metsandustudengite regionaalkohtumine NERM 2013, mida sel aastal korraldab Eesti Metsaüliõpilaste Selts. Kohtumisel räägivad 12 riigi esindajad metsauuendamise teemadel.

Maaülikooli tehnikainstituudi direktoriks valiti Margus Arak

Eesti Maaülikooli tehnikainstituuti nõukogu valis taas instituudi direktoriks praeguse direktori Margus Araku. Margus Arak on keskkonnafüüsika teadusmagister ning on ühtlasi ka maaülikooli Tartu Tehnikakolledži direktori kohusetäitja.  Arak on baasfinantseeritava teadusteema "Biotehnilised süsteemid" ja "Integreeritud biotehnilised süsteemid" vastutav täitja. Lisaks on ta administratiivse töö kõrval avaldanud ka teadusartikleid ja on patentseleiutise Mustikakoristi kaasautor. Arak on osalenud mitmetel juhtimise ja õpetamisega seotud enesetäiendamise kursustel.

Eesti Maaülikool kaardistab Eestis kasutatavad piimatootmis- ja taimekasvatustehnoloogiad

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut alustas möödunud nädalal ankeetküsitluse läbiviimist Eesti põllumajanduses kasutatavate piimatootmis- ning taimekasvatustehnoloogiate kaardistamiseks, küsitlus on osa uuringust „Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses“.

Doktoritöö selgitas haljasväetiskultuuride bioproduktsiooni

Esmaspäeval, 22. aprillil kell 13.00 tuleb kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Talgre väitekiri “Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal.

Doktoritöö aitab rekonstrueerida Eesti kõrgusvõrku

Esmaspäeval, 22. aprillil kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Aive Liibuski doktoritöö „Rõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks geodeesia erialal.

Maaülikoolis toimuval tippkohtumisel arutletakse toidu kättesaadavuse üle

18. ja 19. aprillil korraldab Eesti Maaülikool Tartus rahvusvahelise konverentsi „Agroforum Balticum“, mille eesmärgiks on arutleda toidu kättesaadavuse ja toidutootmise potentsiaali üle Euroopas. Konverentsil osalevad OECD, ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO), Euroopa Komisjoni ning kümne riigi delegatsioonid. Videoülekanne on jälgitav veebis: http://video.emu.ee 

Maaülikoolis kaitstud doktoritöö tunnistati plagiaadiks

Täna, 16. aprillil otsustas Eesti Maaülikooli tehnikateaduste alaste doktoritööde kaitsmiskomisjon tunnistada Andres Menindi doktoritöö „Peculiarities of pretreatment and fuels refining of biomass” („Biomassi eeltöötluse ja kütusteks väärindamise iseärasused“) plagiaadiks  ning tühistada kaitsmiskomisjoni otsuse, millega anti Andres Menindile filosoofiadoktori kraad (PhD) bioenergeetika erialal.

Tartu ülikool ja Eesti maaülikool arendavad koostöövõimalusi

9. aprillil toimus Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli rektoraatide ühisnõupidamine, kus arutati koostööd kõrgharidusreformi, uuenenud teadustegevuse rahastamissüsteemi ja Euroopa Liidu uue programmeerimisperioodi kavandamise tingimustes. Kõrgkoolide juhtkonnad leppisid kokku läbirääkimiste põhimõtted koostöövaldkondade ülevaatamiseks ning arutasid koostöövõimalusi nii õppetöö kui ka tugitegevuste korraldamisel.

Maaülikoolis toimub rahvusvaheline põllumajanduse tippkohtumine

18. ja 19. aprillil toimub Tartus rahvusvaheline konverents „Agroforum Balticum“, mis toob Euroopa regiooni põllumajanduspotentsiaali üle arutlema OECD, ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO), Euroopa Komisjoni ning kümne riigi delegatsioonid.

Lennuhommik toob Eesti Maaülikooli kopterid

Esmaspäeval, 15. aprillil toimub Eesti Maaülikoolis lennuhommik, mida korraldavad Eesti Ma...

Maaülikooli kolmapäevaõhtul räägitakse sellest, miks masinad inimese välja söövad

Kolmapäeval, 10. aprillil algusega kell 17 räägib Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi farmitehnika ja ergonoomika osakonna biotehniliste süsteemide dotsent Arvo Leola kolmapäevalugude sarjas Baeri majas (Veski 4) teemal „Inimlik ja loomalik töökeskkond karjalaudas“. 

Uus üleeuroopaline uurimus hindab looduse väärtust

Eesti Maaülikool osaleb uues Euroopa Komisjoni rahastatud ja Suurbritannia juhitud üleeuro...

Miks teadustöö rakendamine praktikasse ei toimi?

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased on asunud uurima, kuidas teadustöö tulemusi kiiremini ja paremini praktikasse rakendada.

Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktoriks valiti Toomas Timmusk

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nõukogu valis 27. märtsi istung...

Maaülikool paneb õla alla õppekavade väljatöötamisele Kesk-Aasia ülikoolides

Eile lõppes maaülikoolis kahepäevane kohtumine Itaalia, Portugali, Ungari, Poola, n...