Sündmused

Koolitus "Mootorsõidukijuhi õpetaja erikoolitus - kat. põhine"

Algus: 30.07.2021 10:00

Teooria toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas

Mootorsõiduki eripära arvestav tundmine ja kasutamine;
tehnoseisund, töö- ja puhkeaeg;
(BE, C, CE, D, DE ja T) platsiharjutused ja ettevalmistus sõidueksamiks; A-kat platsiharjutused ja ettevalmistus sõidueksamiks;
Liikumisdünaamika ja õiged juhtimisvõtted;
Säästliku sõidustiili alused ja kaitsliku sõidu juhised;
Kindlustus, Liiklusõnnetused ja kahjukäsitlus;
Liiklusalased õigusaktid ja liiklusalane olukord.

30.07.21 10.00-17.00
31.07.21 10.00-13.30
06.08.21 10.00-13.30
07.08.21 10.00-13.30
13.08.21 10.00-14.30
19.08.21 10,00-15.30
31.08.21 10.00-13.00 Kokkuvõte, EKSAM
Teooria 36 akadeemilist tundi, iseseisev töö 14 akadeemilist tundi, 25 akadeemilist tundi praktika.

Registreerimine ja info SIIN.