Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Kristiina Aun

Algus: 27.08.2021 12:00

Videosild

27. augustil tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Kristiina Auna doktoritöö "Raiete lühiajaline mõju süsiniku voogudele ja varudele erinevates Eesti metsaökosüsteemides. Short-term effect of felling on carbon fluxes and storages in different Estonian forest ecosystems."

Kaitsmine toimub videosilla vahendusel.

Doktoritöö juhendaja on professor Veiko Uri ja oponent professor Jukka Pumpanen (University of Eastern Finland).

Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.