Sündmused

Senati istung

Algus: 25.11.2021 13:15

Päevakord:

1. Vesiviljelusbioloogia nooremprofessori tenuurirajal valimine.

2. Eesti Maaülikooli akadeemilise tegevuse vastutusvaldkondade kinnitamine ja lisa 1 „Eesti Maaülikooli akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad ja nende sisu.

3. Eesti Maaülikooli nõukogu 02.02.2017. a otsuse nr 1-4/4 „Õppetoolide loomine“ muutmine.

4. Instituudi või asutuse teadusuuringute toetamine baasfinantseerimise summadest.

5. Eesti Maaülikooli 2022. aasta vastuvõtueeskiri.

6. Õppekohtade moodustamine 2022/2023. õppeaastal.

7. Õppeteenustasud ja sihtstipendiumite kehtestamine 2022/2023. õppeaastaks.

8. Riigi teaduspreemia kandidaatide esitamine Eesti Teaduste Akadeemiale.

9. Eesti Maaülikooli 2022. a eelarve kavandi tutvustamine.

10. Eesti Maaülikooli soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava. Esimene lugemine.