Sündmused

Fookusvaldkondlik koostööseminar

Algus: 01.12.2021 00:00
Lõpp: 02.12.2021 00:00

Pühajärve

Seekord on seminari teemad seotud Euroopa horisondi, Euroopa rohelise kokkuleppe jt väga oluliste globaalsete väljakutsetega, aga üheks oluliseks alateemaks on teadus- ja arendustegevuse finantseerimise võimalused ja seda eelkõige lähtudes MKMi plaanidest, mis keskenduvad teadus- ja arendusasutuste ja ettevõtete koostööle.

 

Seminari päevakavas on ülevaated EL ja Eesti riigi kavandatavatest meetmetest ning rühmatööd, mille käigus püüame leida lahendusi sellisteks tegevusteks, mis aitavad kõige paremini kaasa koostööle, sh koostöö süvendamisele õppetoolide ja ülikooli fookusvaldkondade vahel ning ühiskonna ja majandusearengu suunamisele ja ülikooli tugevuse võimendamisele tulevikus.

 

Seminaril saavad osaleda instituutide ja osakondade esindajad, kes on eelregistreeritud.

 

Seminari korraldamist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengufond.

Tegevus „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA 2). Projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2“ (EMBio).