Sündmused

Koolitus „veevõõrliikide leviku ennetamine ja praktiline tõrje“

Algus: 18.05.2022 10:00

Kreutzwaldi 5, ruum 2C5, Tartu

Koolitus „veevõõrliikide leviku ennetamine ja praktiline tõrje“

Eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised veevõõrliikide põhjustatud probleemide leviku ennetamise teemal ning praktilised oskused tõrjetööde läbiviimiseks.

Õpiväljundid: koolituse läbinu oskab eristada Eestis elavaid võõrvähiliike ja tunneb väikest vesikatku, on teadlik võõrvähkide ja väikese vesikatku leviku ohtudest, tunneb ennetamise meetmeid ning oskab korraldada nende tõrjet.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi, mis koosneb teoreetilisest (4 ak t) ja praktilisest osast (4 ak t).

Teoreetilise koolituse aeg ja koht: 18. mail 2022 kell 10.00 – 14.00 Kreutzwaldi 5, ruum 2C5, Tartu.

Praktilise koolituse aeg ja koht: 2022 a. augusti teine pool, täpsem aeg ja koht lepitakse kokku jooksvalt.

Sihtrühm: ametnikud, kelle töö seostub keskkonnakaitsega (sh Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri ning kohalike omavalitsuste ametnikud).

 

Teoreetilise koolituse ajakava 18. mail 2022 Tartus:

10.00 – 11.30 Võõrvähiliikide eristamise tunnused, levik ja selle ennetamine, ohud ning tõrjemeetodid. eDNA metoodika põhimõtted võõrvähkide tuvastamisel.

11.30 – 12.30 Lõunapaus

12.30 – 14.00 Väikese vesikatku eristamise tunnused, levik ja selle ennetamine, ohud ning tõrjemeetodid.

 

Koolitus on tasuta, kuid kohtade arv piiratud. Palume eelregistreeruda hiljemalt 15. maiks 2022.

Koolitust viivad läbi: Margo Hurt, Katrin Kaldre, Lilian Pukk, Tõnu Feldmann, Katrit Karus, Helle Mäemets, Kadi Palmik-Das Eesti Maaülikoolist. Rohkem infot: katrin.kaldre@emu.ee või ais.emu.ee

Koolitus on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ projektist „Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes“.