Sündmused

Uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ infopäev

Algus: 19.05.2022 10:00

Maaeluministeerium suur saal ja veebis

Uuringut tutvustav infopäev 19.05.22

Asukoht: Maaeluministeerium suur saal, Lai tn 39/41, Tallinn

19. mail kell 10-14:30 toimub uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ uuringut tutvustav infopäev.

Registreerimise tähtaeg: 17. mai

 

Ajakava:

10:00 – 10:10 Sissejuhatus infopäevale: Rando Värnik (EMÜ)

10:10 – 10:40 Uuringu tutvustus: metoodika ja läbi viidud tegevused: Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ)

10:40 – 11:20 Varustuskindlusega seotud mõõdikud ja varud: Anne Põder (EMÜ)

11:20 – 12:00 Tarneahelatega seotud oluliste ettevõtete määratlus: Taavi Kiisk (EMÜ)

12:00 – 12:30 Kohvipaus

12:30 – 12:50 Riskide hindamine ja riskijuhtimine: Katriin Visnapuu (EMÜ)

12:50 – 13:15 Ettevõtete toimepidevus ja selle hindamine: Anne Põder (EMÜ)

13:15 – 14:00 Ettevõtete toimepidevuse hindamise juhised: Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ)

14:00 – 14:30 Arutelu

 

Uuring valmib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Riigikantselei eesmärkide elluviimiseks.

Uuringut rahastatakse Eesti Teadusagentuuri Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevusest 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ (leping nr 7.2-2/20/24).

 

Kontakt:

Maamajanduse ökonoomika õppetool, Eesti Maaülikool

Teadur Anne Põder anne.poder@emu.ee

Tel. 7313019