Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Jordi Escuer Gatius

Algus: 30.06.2022 10:00

F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruum 2A1

30. juunil kell 10 toimub Jordi Escuer Gatiuse doktoritöö “Mitigation of nitrous oxide emissions from arable soils. Põllumullast eralduva dilämmastikoksiidi vähendamine“ kaitsmine. Doktoritöö juhendajad on kaasprofessor Merrit Shanskiy, kaasprofessor Kaido Soosaar (Tartu Ülikool) ja professor Alar Astover ning oponent prof. Dr. Klaus Butterbach-Bahl (Karlsruhe Institute of Technology). 

Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.