Sündmused

Tasuta koolitus magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele 

Algus: 26.09.2022 00:00

Eesti Maaülikool

Tasuta koolitus magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele! Kandideeri kuni 19.09.2022!  

26.-30. septembril 2022 toimub Eesti Maaülikooli juures Tartus 5-päevane põllumajandus- ja aiandustootmises tekkivate kõrvalsaaduste väärindamise teemaline koolitus, mis toimub Erasmus+ Strateegilise partnerluse programmi BLENDED MOBILITY raames teemal „Strategies regarding the valorization of horticultural and agricultural by-products as functional foods in the context of a circular economy“ (projekti nr:2020-1-RO01- KA203-080172). Koolituse päevakava hõlmab 3 loengu ja 2 praktilist päeva, sh katsepõldude, laborite, tootmisettevõtete jms külastusi.

Osalejatelt eeldatakse inglise keele oskust vähemalt suhtlustasandil, sest koolitusel osalevad üliõpilased ka Rumeeniast ja Itaaliast ning koolitus toimub inglise keeles. Kandideerima oodatakse magistri- ja doktoriõppes õppivaid üliõpilasi põllumajandus- ja aiandustootmise ja/või töötlemise ning toiduainete tehnoloogia vms seotud valdkonnast. Koolitus on osalejatele TASUTA.  

Kandideerimiseks nõutavad dokumendid: i) allkirjastatud taotlusvorm hindamis- ja valikuprotsessis osalemiseks (tüüptaotlusvorm manuses); ii) dateeritud ja allkirjastatud CV Europassi vormingus; iii) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart); iv) sooviavaldus ja lühike põhjendus kandideerimiseks; v) lõpetatud õppeastme (bakalaureus või magister) dokumentide koopiad JA pooleliolevate õpingute tõendus (kas magistri- või doktoriõpe). Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata kuni 19.09.2022 aadressile: Reelika Rätsep, reelika.ratsep@emu.ee. Lisainfot saab samal aadressil. Iga kandidaat võidab uusi sõpru ja saab toreda kogemuse! Enne koolituse toimumist tehakse veebikokkusaamine, et kõik koolitusel osalejad ja koolituse läbiviijad saaksid omavahel tuttavaks. Lisateavet projekti ja koolituste kohta leiate projekti veebisaidilt: https://byproducts2020.wixsite.com/website-1