Sündmused

SekMo ehk Sektoritevahelise mobiilsuse toetamise meetme infoseminar

Algus kell: 14:00
Lõpp kell: 16:00

EMÜ peamaja aula (Kreutzwaldi 1a)

Sekmo ehk Sektoritevahelise mobiilsuse toetamise meede 

Infoseminar on mõeldud kõigile ülikooli töötajatele, kes tahaksid meetmest rohkem teada saada, et ühel hetkel ise projekti kirjutada või partnerina projektis osaleda

Korraldaja/ kontaktisik: Lili Veesaar (Lili.Veesaar@emu.ee)

 

Päevakava 

14:00 Avasõnad, Rein Drenkhan, EMÜ teadusprorektor 

14:05 “Sektoritevaheline liikumine – kellele ja milleks?”, Kaidi Rekker, Eesti Teadusagentuur 

14:25 SekMo 2.0 meetme tutvustus koos näidetega, Tea Tassa, Riigi Tugiteenuste Keskus  

14:45 EISA roll ettevõtete/ ülikoolide intellektuaalomandi toetamisel, Marius Kuningas, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (veebis) 

15:05 Teadmussiirdedoktorantuuri korraldusest EMÜ-s, Diana Pungar 

15:15 SekMo üldine korraldamine EMÜ-s, Lili Veesaar 

15:25 Küsimused-vastused, kohvipaus ja vaba arutelu