Akrediteeringud

Institutsionaalne akrediteerimine

 

2012. aasta mais läbis Eesti Maaülikool institutsionaalse akrediteerimise. Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur (EKKA) akrediteeris Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks ja omistas ülikoolile EKKA kvaliteedimärgi. Samuti on Eesti Maaülikooli õppekavagrupid läbinud edukalt kvaliteedihindamise.

 

Hindamiskomisjoni kuulusid:

  • Michael Emery, esimees, kõrghariduse konsultant, Suurbritannia

  • Margus Tiru, üliõpilane

  • Birgitta Malmfors, Swedish University of Aricultural Sciences, Rootsi

  • Eero Puolanne, University of Helsinki, Soome

  • Cees Karssen, Wageningen University, Holland

  • Olev Kalda, Veterinaar- ja Toiduamet, Eesti

 

Institutsionaalse akrediteerimise aruanded ja otsused on avalikud ning leitavad EKKA kodulehelt ekka.archimedes.ee ja EKKA andmebaasist. Esimesed hindamisotsused tehti EKKA hindamisnõukogu poolt 2012. aastal.