Ülikool arvudes

Eesti Maaülikoolis õpib 2918 üliõpilast (seisuga 10.09.2023), neist:

  • Bakalaureuseõppes 1173
  • Integreeritud õppes 616
  • Rakenduskõrgharidusõppes 132
  • Magistriõppes 796
  • Doktoriõppes 201
  • .... sealhulgas välistudengeid 312

10.09.2023 seisuga on meil 1076 töötajat, neist 506 akadeemilistel töökohtadel.

Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate arvu hetkeseisu teadasaamiseks sooritage palun päring õppeinfosüsteemist