Rektor

Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma

Üldinfo

Professor Ülle Jaakma (sünniaeg 1. oktoober 1957) on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia eriala. Eesti Maaülikoolis töötab Ülle Jaakma alates 1995. aastast ning on oma karjääri jooksul läbinud kõik teadlase karjääriastmed alates spetsialistist ja nooremteadurist kuni professorini. Alates 2005. aastast töötab ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis professori (0,5) ja vanemteadurina (0,5). EMÜ teadusprorektorina töötas ta 2013.-2022. aastal.

 

Töökohad ja saavutused

Ülle Jaakma on varem olnud mitmetel juhtivatel ametikohtadel. Perioodil 1997 − 2016 oli ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna juhataja; 2005 − 2012 instituudi teadusdirektor; 2008 − 2013  EMÜ veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht; 2005 − 2010 EMÜ biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator. Ta osales loomaarstiteaduskonna esimese rahvusvahelise akrediteerimise (2004) ettevalmistamisel, olles valitsusele esitatud loomaarstiteaduskonna akrediteerimiseks ettevalmistamise tegevuskava koostamise töörühma juht. Perioodil 2009 − 2013 oli Ülle Jaakma vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige ning 2006 − 2012 Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige.

Ta on Eesti esindaja OECD teaduskoostööprogrammi „Sustainable Agricultural and Food Systems“ valitsusorganis ning osaleb COST võrgustike ja Euroopa Liidu poolt rahastavate teadusprojektide töös.

 

Autasud

Professor Ülle Jaakmale on omistatud teaduspreemiaid ja mitmeid tööalaseid tunnustusi, nagu Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk; Valgetähe teenetemärk (IV klass); Riigi Teaduspreemia, põllumajandusteaduste alal töörühma koosseisus; Eesti Vabariigi teaduspreemia embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamise ja rakendamise eest töörühma koosseisus.

 

Tel: 528 8468, 731 3200 (rektoraadi sekretär)

e-post: rektor@emu.ee